In stand houden van onze inheemse wilde diersoorten en gelijktijdig de schade die zij kunnen veroorzaken voorkomen of beperken. Dat is duurzaam faunabeheer! Dit kunnen we alleen bereiken door goed samen te werken. Faunabeheereenheid Utrecht helpt u als grondgebruiker, jacht(akte)houder en andere betrokkene bij het nemen van de juiste maatregelen. Hoe? Dat leest u op deze website.

Wij willen u graag beter leren kennen. Zo kunnen wij u nog beter ondersteunen! Daarom stellen wij u deze week de vraag: hoe bent u bij faunabeheer betrokken?

·

Hazenpest in de provincie Utrecht

·

FBE Utrecht Nieuwsflits

·

Interview FBE Utrecht in Nieuwe Oogst

·

Nieuwsbrief 5, maart 2016

·

Faunaschade preventiekit

·

Netwerkbijeenkomst 8 februari 2016

·

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

·

Nieuwsbrief 4, december 2015

·

Website Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd

·

Nieuwe voorzitter FBE Utrecht

·

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakt een einde aan het zwanendriften.

·

Nieuwsbrief 3, oktober 2015

·

Jaarverslag 2014 Faunabeheereenheid Utrecht gepubliceerd

·

Jaarverslag 2014 Stichting Valwild Utrecht gepubliceerd

·

Vergoeding aan grondgebruikers in ganzenrust- of foerageergebieden

·

DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) nieuwsbrief juli 2015

·

Nieuwsbrief 2, juli 2015

·

Ganzenrustgebieden vastgesteld

·

Lees hier het andere laatste nieuws over activiteiten van Faunabeheereenheid Utrecht en andere relevante wetenswaardigheden.