In stand houden van onze inheemse wilde diersoorten en gelijktijdig de schade die zij kunnen veroorzaken voorkomen of beperken. Dat is duurzaam faunabeheer! Dit kunnen we alleen bereiken door goed samen te werken. Faunabeheereenheid Utrecht helpt u als grondgebruiker, jacht(akte)houder en andere betrokkene bij het nemen van de juiste maatregelen. Hoe? Dat leest u op deze website.

Wij willen u graag beter leren kennen. Zo kunnen wij u nog beter ondersteunen! Daarom stellen wij u deze week de vraag: hoe bent u bij faunabeheer betrokken?

·

Provincie Utrecht en ganzen(beheer)

·

Utrechts Faunabeheerplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

 

·

Jaarverslag 2013 nu beschikbaar

·

Ganzenflappen in de Eempolder

 

·

Workshop teken en ziekte van Lyme

·

Jaarverslag 2012 nu beschikbaar

·

Sluiting jacht en schadebestrijding opgeheven

·

Jacht en schadebestrijding gesloten

·

Provinciale ganzenbijeenkomst

·

Versobering tegemoetkomingen Faunafonds

·

Jaarverslag 2011 nu beschikbaar

·

Voorjaarstelling 2012

·

Kalender Faunabeheer Utrecht gereed

·

DWHC: buitengewone sterfte melden

 

·

Lees hier het andere laatste nieuws over activiteiten van Faunabeheereenheid Utrecht en andere relevante wetenswaardigheden.