In stand houden van onze inheemse wilde diersoorten en gelijktijdig de schade die zij kunnen veroorzaken voorkomen of beperken. Dat is duurzaam faunabeheer! Dit kunnen we alleen bereiken door goed samen te werken. Faunabeheereenheid Utrecht helpt u als grondgebruiker, jacht(akte)houder en andere betrokkene bij het nemen van de juiste maatregelen. Hoe? Dat leest u op deze website.

Wij willen u graag beter leren kennen. Zo kunnen wij u nog beter ondersteunen! Daarom stellen wij u deze week de vraag: hoe bent u bij faunabeheer betrokken?

·

Ganzenrustgebieden vastgesteld

·

Netwerkbijeenkomst Faunabeheer provincie Utrecht, 28 januari 2015

 

·

Eerste Nieuwsbrief FBE Utrecht verschenen!

 

·

Landelijk jachtverbod deels opgeheven

·

Staatssecretaris staat beheer en schadebestrijding toe voor ontheffingen afgegeven in het belang van de vliegverkeersveiligheid

·

Staatssecretaris schort jacht, beheer en schadebestrijding op in geheel Nederland voor de duur van 21 dagen

·

Nieuwe uitbraak vogelgriep: jacht, beheer en schadebestrijding opnieuw stopgezet

·

Beëindiging verbod op jacht, beheer en schadebestrijding buiten 10-kilometerzone

·

Uitbraak vogelgriep; jacht, beheer en schadebestrijding per onmiddellijke ingang stopgezet

 

·

Provincie Utrecht en ganzen(beheer)

·

Utrechts Faunabeheerplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

 

·

Jaarverslag 2013 nu beschikbaar

·

Ganzenflappen in de Eempolder

 

·

Workshop teken en ziekte van Lyme

·

Lees hier het andere laatste nieuws over activiteiten van Faunabeheereenheid Utrecht en andere relevante wetenswaardigheden.