X
MEERKOET

De meerkoet is een gedrongen, zwarte watervogel met een witte bles boven een smalle witte snavel. Hij heeft groenige gestreepte poten, indringend rode ogen en wordt 35 tot 40 centimeter groot. De meerkoet zit meestal in voedselrijke plassen, meren, sloten en parken en eet waterplanten en insecten. De vogel blijft het hele jaar in Nederland, maar krijgt in de winter ook gezelschap uit noordelijke landen.

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

In Nederland zijn veel meerkoeten. In de herfst en winter vormen ze grote groepen. Die trekken vanaf het water naar aangrenzende graslanden en eten het gras dat voor koeien is bestemd. Ze vertrappen gewassen en bevuilen akkers en weilanden met hun uitwerpselen. De vogels vreten ook landbouwgewassen als granen en maïs. 


HOE VOORKOM JE SCHADE

In een aantal provincies is het toegestaan om de meerkoet te verjagen. Agrariërs kunnen akoestische middelen inzetten als kleppermolentjes, knalapparatuur, schriklint/koord en ritselfolie om schade aan gewassen te voorkomen. Ook visuele middelen helpen om de vogels te verjagen. Denk aan flitsmolens, ballonnen en vogelverschrikkers. Met laag flexibel raster van bijvoorbeeld landbouwdoek is te voorkomen dat groepen meerkoeten via het water het grasland op komen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De meerkoet mag vanaf 1 oktober tot 1 juni worden verontrust en gedood om schade aan de gewassen blijvend grasland en graan te voorkomen. Dit is vastgelegd in de provinciale vrijstelling. Bij schade aan nieuw ingezaaid grasland kan er een ontheffing worden ingezet. Bij kwetsbare gewassen moet er wel eerst een akoestische en een visuele preventieve maatregel genomen zijn. Daarbij geldt:

       

 PROVINCIALE VRIJSTELLING    

 ONTHEFFING

 

gewas:

blijvend grasland  

graan

           

 

 

 

             

gewas:

nieuw ingezaaid grasland           

 periode:  1 okt - 1 juni  periode: 1 okt - 1 juni
 

    

Zie de tekst van de vrijstelling en ontheffing voor de overige voorwaarden .

Voor de meerkoet blijft de ontheffing Besluit 11 (2014) en Besluit 9 (2016) uitsluitend bestaan voor schade op het gewas ‘nieuw ingezaaid grasland’.
Hier kiest u dus afhankelijk van het gewas of u gebruik maakt van een provinciale vrijstelling of van een ontheffing.

Lees meer in het Faunabeheerplan Algemene soorten voor achtergronden. 

 

 

HET WETEN WAARD

  • De meerkoet loopt makkelijker over het water dan dat hij vliegt.
  • Den meerkoetgezin krijgt 2 tot 3 keer per jaar een nest kuikens van 5-10 jongeren.
  • Een jonge meerkoet heeft een rood hoofd en gele halsveren.

MEER WETEN

- over de aantallen en verspreiding van meerkoeten in Nederland: Sovon/meerkoet
- diverse weetjes over de meerkoet: Landidee/meerkoet