X
ROEK

De roek is een zwarte vogel met een purperachtige metaalglans over zijn veren en een grote grijze snavel. Hij wordt tot 50 centimeter groot. De roek maakt zijn nest in hoge bomen en leeft op akkers, weilanden en in de stad. Hij eet planten, zaden, insecten en aas van aangereden dieren. Het beest is sociaal en leeft graag in grote groepen (kolonies).

WAAROM BEHEER NODIG IS

In grote aantallen richten roeken belangrijke schade aan landbouwgewassen aan. Ze vreten granen, maïs, pas ingezaaid gras en groenten. De vogels pikken opkomende plantjes kapot en krabben aardappelen en bieten uit de grond. Ze kunnen bomen vernielen door de knoppen en scheuten uit te pikken.

Roekenkoloniën kunnen daarnaast in dorpen en steden geluidsoverlast veroorzaken. Mensen kunnen last ervaren van uitwerpselen en nestmateriaal waarmee de roeken straten en auto’s vervuilen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In heel Noord-Holland zijn er geen actieve maatregelen, vrijstellingen of ontheffingen voor de bestrijding van schade van roeken aanwezig.
In incidentele gevallen is het mogelijk. Desgewenst kan men een individuele ontheffing bij de RUD NHN aanvragen.

 

HET WETEN WAARD

  • Roeken zijn kolonievogels. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden.
  • De vogel broedt altijd samen met soortgenoten in de toppen van hoge bomen.
  • De roek kan ongeveer 3 á 4 jaar oud worden.

 

MEER WETEN

- over de aantallen en verspreiding in Nederland: sovon

- over eigenschappen en leefwijze van roeken:  vogelbescherming