X
SPREEUW

De spreeuw is een vogel uit de familie van de spreeuwachtigen (Sturnidae). Spreeuwen verblijven in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook bijvoorbeeld in gebouwen.  Spreeuwen zijn talrijk. Ze verzamelen zich na de broedtijd op grote slaapplaatsen. In het najaar komen er vanuit Noord- en Midden-Europa vele spreeuwen naar onze Nederland. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte wolken van duizenden spreeuwen.

WAAROM BEHEER NODIG IS

Spreeuwen brengen op verschillende manieren schade aan. Zo tasten spreeuwen de bodem van weilanden en grasvelden aan wanneer zij op zoek gaan naar insectenlarven. Spreeuwen kunnen ook veel schade toebrengen in kersenboomgaarden. Vooral in het najaar strijken spreeuwen in grote aantallen in bomen om te rusten.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Spreeuwen behoren tot de beschermde vogels. In artikel 3 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren zijn ze aangewezen als een diersoort die in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten (o.a. ook roeken). In bijlage 2 van dit besluit  worden ze benoemd. De schade is regionaal van aard en een landelijke vrijstelling voor de grondgebruiker is daarom niet aan de orde. Bij provinciale verordening zal moeten worden bepaald welke handelingen de grondgebruiker ten aanzien van deze soort mag laten verrichten. Hoe dat is geregeld, verschilt per provincie (bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.06 Schade aan de kersenboomgaard (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007). 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De spreeuw mag beheerd worden vanaf 1 juli tot beëindigen van de oogst en in ieder geval eindigend op 1 november. Dit geldt alleen bij schade aan fruit in bedrijfsmatige teelt.
Daarbij geldt:

 PROVINCIALE VRIJSTELLING

 

 gewas:  fruit in bedrijfsmatige teelt                                    

 periode:  vanaf 1 juli tot beëindigen oogst en in ieder geval eindigend op 1 november 

 

Voor de diersoort spreeuw beschikt de FBE niet over een ontheffing, dus maak hier gebruik van de provinciale vrijstelling.

 

HET WETEN WAARD

  • De Latijnse naam van ‘onze’ spreeuw is Sturnus vulgaris. 
  • Het oorspronkelijke leefgebied van de spreeuw beslaat het grootste deel van Europa en delen van westelijk Azie. 
  • De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit.

MEER WETEN

- over de populatiestand in Nederland: sovon/spreeuw
- over de levenswijze van de spreeuw: vogelbescherming/spreeuw