X
<

DOSSIER SCHIPHOL

 

DOSSIER: GANZENBEHEER RONDOM SCHIPHOL


Speciaal voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol beschikt de FBE over een ‘Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol’. Het belang van de vliegverkeersveiligheid staat daarbij voorop. Dit biedt de FBE de mogelijkheid om gericht op te treden ter voorkoming van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen.

Op deze website pagina treft u verschillende achtergrondstukken aan waarmee de FBE u zicht wil bieden op de stand van zaken in dit dossier. In de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid treft u de jaarlijkse rapportages aan m.b.t. de resultaten van het gevoerde beheer rondom Schiphol. Ganzenbeheer onderdeel van viersporenbeleid. Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE een ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit FBP ‘Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol loopt tot 1 april 2018. Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die in het kader van de< Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV)* wordt ingezet en brede steun heeft verkregen.

Binnen het NRV wordt een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het populatiebeheer spoor: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan, het tot slot (4) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden. * De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland b.v., Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Gemeente Haarlemmermeer, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.  

 

 

 

 

March 2018

Ganzenbeheerplan Schiphol goedgekeurd

Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE eerder een Ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit faunabeheerplan verloopt in 2018. Daarom heeft het FBE bestuur vorig jaar besloten tot het opstellen van een nieuw “Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024”. Dit proces is onlangs afgerond en bevindt zich nu in de fase dat nieuwe ontheffingsaanvragen zijn ingediend.
[+] Lees meer...
September 2017

Nieuw faunabeheerplan Schiphol in de maak

Opdracht tot opstellen nieuw Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol
[+] Lees meer...
January 2017

Meer beheermaatregelen ganzen rond Schiphol noodzakelijk

De Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) pleit voor uitbreiding van maatregelen om ganzen rond de luchthaven Schiphol te beheren.
[+] Lees meer...
April 2013

Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol

De Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) is de organisatie die de coördinatie van de uitvoering van faunabeheerplannen in deze provincie regelt. Dat geldt ook voor het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol.
[+] Lees meer...