X
<

DOSSIER SCHIPHOL

 

DOSSIER: GANZENBEHEER RONDOM SCHIPHOL


Speciaal voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol beschikt de FBE over een ‘Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol’. Het belang van de vliegverkeersveiligheid staat daarbij voorop. Dit biedt de FBE de mogelijkheid om gericht op te treden ter voorkoming van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen.

Op deze website pagina treft u verschillende achtergrondstukken aan waarmee de FBE u zicht wil bieden op de stand van zaken in dit dossier. In de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid treft u de jaarlijkse rapportages aan m.b.t. de resultaten van het gevoerde beheer rondom Schiphol. Ganzenbeheer onderdeel van viersporenbeleid. Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE een ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit FBP ‘Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol loopt tot 1 april 2018. Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die in het kader van de< Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV)* wordt ingezet en brede steun heeft verkregen.

Binnen het NRV wordt een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het populatiebeheer spoor: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan, het tot slot (4) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden. * De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland b.v., Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Gemeente Haarlemmermeer, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.  

 

 

 

 

28 September 2017

Nieuw faunabeheerplan Schiphol in de maak

De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft besloten tot het opstellen van een nieuw faunabeheerplan voor de ganzen in de omgeving van Schiphol.

Mede op verzoek van de provincie heeft het FBE bestuur besloten tot het opstellen van een nieuw ganzenbeheerplan Schiphol. Dit proces is onlangs gestart. Betrokken partijen worden onder andere d.m.v. bijeenkomsten hierbij betrokken. Daarmee ligt er de taak om vòòr 1 april 2018 een goedgekeurd nieuw faunabeheerplan voor Schiphol te realiseren mét de bijbehorende ontheffingen.

Een nieuw faunabeheerplan heeft als doel dat het huidige beheer voor de luchtverkeersveiligheid minimaal zoals nu kan worden voortgezet, zo mogelijk verruimd. Voor de 20 km zone is de ambitie om de mogelijkheden eerst te verkennen en zo mogelijk op basis daarvan het regime (bijv. middelen, tijd, periode, soorten) te verruimen. Draagvlak onder de diverse belangenpartijen is daarbij van betekenis.