X
<

DOSSIER SCHIPHOL

 

DOSSIER: GANZENBEHEER RONDOM SCHIPHOL


Speciaal voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol beschikt de FBE over een ‘Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol’. Het belang van de vliegverkeersveiligheid staat daarbij voorop. Dit biedt de FBE de mogelijkheid om gericht op te treden ter voorkoming van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen.

Op deze website pagina treft u verschillende achtergrondstukken aan waarmee de FBE u zicht wil bieden op de stand van zaken in dit dossier. In de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid treft u de jaarlijkse rapportages aan m.b.t. de resultaten van het gevoerde beheer rondom Schiphol. Ganzenbeheer onderdeel van viersporenbeleid. Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE een ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld. Dit FBP ‘Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol loopt tot 1 april 2018. Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die in het kader van de< Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV)* wordt ingezet en brede steun heeft verkregen.

Binnen het NRV wordt een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het populatiebeheer spoor: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan, het tot slot (4) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden. * De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland b.v., Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Gemeente Haarlemmermeer, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.  

 

 

 

 

25 January 2017

Meer beheermaatregelen ganzen rond Schiphol noodzakelijk

Om de kans op incidenten met ganzen en vliegtuigen te verkleinen heeft de FBE een ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018 opgesteld.

Dit ganzenbeheerplan is één van activiteiten die in het kader van de Nederlandse Regiegroep< Vogelaanvaringen (NRV)* wordt ingezet en brede steun heeft verkregen. Binnen het NRV wordt een viersporenbeleid voorgestaan: (1) het (radar-)techniek spoor, (2) het ruimtelijke ordening spoor: geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden, (3) het populatiebeheer spoor: de invulling hiervan vindt plaats d.m.v. het Faunabeheerplan, het tot slot (4) het spoor om de foerageermogelijkheden te beperken: onderwerken van oogstresten op landbouwgronden. Zoals bepaald in het Faunabeheerplan omgeving Schiphol is hierover na drie jaar een evaluatie door het adviesbureau Van Bommel Faunawerk uitgevoerd.

Het FBE bestuur heeft dit evaluatierapport in haar vergadering besproken en vastgesteld. Het evaluatierapport is aan GS Noord-Holland en andere betrokkenen aangeboden. Het FBE bestuur is van mening dat de aanbevelingen in het toekomstige ganzenbeheer rondom Schiphol geïmplementeerd zouden moeten worden.

Populatie ganzen rond Schiphol
In de evaluatie van het beheerplan uiten meerdere actoren zorgen over het onvoldoende reduceren van de ganzenpopulaties rond de luchthaven.
Het aantal ganzen rond Schiphol neemt de laatste jaren na een initiële afname weer toe. In de 10 km zone rond Schiphol werden deze zomer 11.686 ganzen geteld, een stijging van 18% t.o.v. vorig jaar. Voor alle soorten ganzen geldt een nulstand in de 10km zone, behalve voor de grauwe gans waarvoor een doelstand van 1.000 ganzen in de nazomer geldt.

 

tabel-website-nh

Verbod vangacties 2016
De FBE Noord-Holland benadrukt dat alleen een combinatie van beheermaatregelen, zoals afgesproken in het Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV), effectief is. Het gerechtelijk verbod op het vangen van ruiende ganzen in 2016 lijkt dan ook direct invloed te hebben op de groei van de populatie, al is het nog te vroeg om dit te kunnen kwantificeren.

Verbod vangacties 2016
De FBE Noord-Holland benadrukt dat alleen een combinatie van beheermaatregelen, zoals afgesproken in het Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV), effectief is. Het gerechtelijk verbod op het vangen van ruiende ganzen in 2016 lijkt dan ook direct invloed te hebben op de groei van de populatie, al is het nog te vroeg om dit te kunnen kwantificeren.

Aanbevelingen beheer voor de komende jaren 
De FBE pleit voor een continuering van de huidige maatregelen in 2017 e.v., inclusief de in 2016 verboden vangacties. Daarnaast wil een deel van de maatschappelijke betrokken organisaties een verruiming van de maatregelen en of middelen nastreven. 
Dit omvat onder meer een uitbreiding van beheermogelijkheden buiten de zgn. 10 km zone, het beheer van Nijlganzen toestaan en de inzet van hulpmiddelen die het effectiever maken om ganzen te kunnen bejagen. Daarbij is ook monitoring van groot belang, niet alleen om de noodzaak tot beheer aan te tonen, maar ook om de een beter zicht te krijgen op welke groepen ganzen de hoogste risico’s veroorzaken.

* De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland b.v., Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Gemeente Haarlemmermeer, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

 

Meer informatie:

Evaluatie ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2016
Aanbiedingsbrief FBE aan GS Noord-Holland
Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol