X

ONTHEFFING

 

 

 

 

ONTHEFFING

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden, worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

 

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

Besluit 13 (2014) Vos

Besluit 13 (2015) Beheer zomerganzen

Besluit 15 (2016) Gebruik geweer afpalingskring de Hin

Besluit 2 (2016) Vos Balgzand

Besluit 49 (2013) Ganzen Schiphol 10 km

Besluit 51 (2015) Broedparen ganzen

Besluit 58 (2013) Nestbehandeling Schiphol 20 km zone (nestbehandeling op basis van provinciale vrijstelling)

  

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFINGEN

AANWIJZING art.67 Besluit 22 (2014) ~ nestbehandeling en afschot Schiphol (nestbehandeling op basis van provinciale vrijstelling)

 

PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN

Besluit 3 (2016) Knobbelzwaan (inclusief voormalig besluit 17 (2014)

Besluit 9 (2016) Meerkoet (inclusief voormalig besluit 11 (2014)

Besluit 14 (2015) Schadebestrijding zomerganzen

 

GROFWILDONTHEFFINGEN

Besluit 50 (2015) Damhert buiten leefgebied

Besluit 49 (2015) Damhert binnen leefgebied

 

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorieën van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.