X

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kan ook een individuele ontheffing aangevraagd worden.  Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Deze kan worden aangevraagd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD NHN). Bezoek hiervoor de website: www.rudnhn.nl 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) op de website www.rudhn.nl of via: 088-10 21 300 of via  info@rudnhn.nl