X
<

OPDRACHT

 

 

 

 

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

  • Aanwijzing art.67 Besluit 22 (2014)- nestbehandeling en afschot Schiphol
  • Aanwijzing wildaanrijdingen Besluit 39 (2014)

In samenwerking met onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en de wildaanrijdingen teams van de betrokken WBE’s wordt deze opdracht gebruikt om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in Noord-Holland af te kunnen handelen.

 

LET WEL: vrijstelling, ontheffing en opdracht zijn alleen geldig voor (opgeleide) jachtaktehouders.