X
September 2018
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
December 2017

FBE KANTOOR TIJDENS KERSTVAKANTIE GESLOTEN

De Faunabeheereenheid Noord-Holland is i.v.m. kerstvakantie afwezig van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Vanaf dinsdag 2 januari 2018 is het kantoor weer open.
[+] Lees meer...
July 2017

GOEDKEURING GS FAUNABEHEERPLAN ALGEMENE SOORTEN 2017 – 2023

De provincie Noord-Holland beschermt alle in het wild voorkomende planten en dieren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wordt deze bescherming opgeheven en kan er zo nodig beheer plaatsvinden.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...

WILDSPOTTEN VANUIT JE LUIE STOEL

Met tientallen camera’s monitort de provincie Noord-Holland welke dieren gebruik maken van de faunapassages. De provincie wordt daarbij geholpen door inwoners die de beelden via wildspotter.nl bekijken om te bepalen om welke dieren het precies gaat. Zij helpen de provincie bij het analyseren van de beelden. Door het publiek te vragen de beelden te analyseren slaat de provincie 2 vliegen in 1 klap: iedereen kan meegenieten van de prachtige beelden van faunapassages én de provincie krijgt hulp bi...
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...

NOORD-HOLLAND VERGOEDT LANDBOUWSCHADE DOOR KRAAI, DUIF, KAUW, KONIJN EN SPREEUW

De provincie Noord-Holland vergoedt tijdelijk de schade aan agrarische gewassen die veroorzaakt wordt door zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw. Er is voor deze soorten momenteel geen geldend faunabeheerplan, waardoor het niet is toegestaan deze soorten te schieten.Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland.
[+] Lees meer...
January 2017
VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN

VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat de Stichting Faunabescherming en de Stichting Herstel Inheems Duin hadden ingediend tegen de afgifte van de natuurvergunning door provincie Noord-Holland voor het afschot van damherten in het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid. De afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat de afgifte van de natuurvergunning gegrond is en dat de provincie Noord-Holland terecht een vergunning heeft verleend voor he...
[+] Lees meer...
1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het digitale Faunabeheer Magazine....
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last