X
03 January 2017

NIEUWE UITVOERINGSREGELS WET NATUURBESCHERMING

Vanaf 1 januari 2017 is in Nederland de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De Provincie Noord-Holland heeft nieuwe verordeningen opgesteld die hieraan op provinciaal niveau invulling geven. Dat geeft aanleiding tot veranderingen in het provinciaal beleid en is aanleiding voor veranderingen in de uitvoering van het faunabeheer in onze provincie. De FBE wil u met het document Uitvoeringsregels Wet natuurbescherming op de hoogte stellen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om een en ander zo zorgvuldig mogelijk voor u op een rij te zetten. Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kunnen nog wijzigen.