X
Text/HTML
BEVER

De bever (Castor fiber) is het grootste knaagdier van Europa. Bevers hebben een roodbruine tot zwarte vacht, een geschubde, horizontaal afgeplatte staart en oranje knaagtanden. Een volwassen dier heeft een kop-romp lengte van 75 tot 90 cm en een gewicht van 12 tot 36 kg. Inclusief staart kunnen ze een lengte bereiken van 1.25 meter!

Oorspronkelijk komt de bever in een groot gedeelte van Europa voor. Door fragmentatie en verontreiniging van de natuurlijke leefgebieden, maar vooral door overbejaging, verdween de laatste bever in 1826 uit Nederland. In de jaren ‘80 zijn er nieuwe populaties bevers in de Biesbosch en de Gelderse Poort uitgezet. Later kwamen daar herintroducties langs de Maas en Drenthe en Groningen bij. Momenteel is er sprake van naar elkaar toe groeiende populaties. Volgens schatting van de zoogdiervereniging waren er in het voorjaar van 2016 ongeveer 1.700 bevers in Nederland. 

Bevers zijn territoriale dieren en leven in families in een hol onder de grond of in een burcht. De ingang bevindt zich onder water. Om de waterhoogte te reguleren bouwen bevers dammen. Zo blijft de ingang onder water en daarmee ontoegankelijk voor roofdieren. 

Text/HTML
Enter Title

WAAROM BEHEER NODIG IS

Hoewel de bever een beschermde soort is groeit de populatie zo hard dat steeds vaker overlast ontstaat. Die overlast bestaat uit schade aan dijken en waterkeringen en aan landbouwgewassen en bomenteelt. Steeds vaker ontstaat ook schade door dammenbouw en het daardoor veroorzaakte hoge waterpeil. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De zoogdiervereniging heeft in samenwerking met het faunafonds een brochure uitgegeven met praktische informatie en oplossingen bij schade. 


WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Als er grote schade is, of veiligheid voor mens en dier in gevaar komt, is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het vangen en verplaatsen van probleemfamilies. In individuele probleemgevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen via de FBE. Aanvragen worden uitgebreid getoetst. Schade aan landbouwgewassen dienen te worden gemeld op faunaschade.nl en worden volledig vergoed. 

 

HET WETEN WAARD

  • Bevers werden vroeger vooral bejaagd om hun vacht.
  • Bevers knagen in 4 uur tijd een boomstam met een diameter van 25 cm door.
  • Bevers slaan bij gevaar met hun staart op het water.

MEER WETEN

- over de leefwijze en voortplanting van bevers: Zoogdiervereniging/bever

- in 2013 en 2014 kon je in de Biesbosch live meekijken in het leven van een beverpaar en hun jongen: Volg de bever