X

FAUNASCHADE

 

 

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Dan horen wij het graag! Want zo kunnen wij  monitoren welke dieren overlast veroorzaken. Die informatie kan helpen bij het maken van beleid waarmee we schade in de toekomst proberen te voorkomen. U kunt uw schade melden via dit Landelijk Meldpunt Faunaschade.

 

Voor meer informatie over faunaschade en het voorkomen daarvan kunt u terecht bij BIJ12 Faunazaken.

Economische grondgebruikers die een tegemoetkoming in faunaschade willen aanvragen kunnen deze indienen bi BIJ12 Faunazeken via deze link.