X
Text/HTML
MOEFLON

De moeflon is een klein roodharig wild schaap met een donkere plek (zadel) op de rug en lichtere oogvlekken en oren. Het mannetje, ram genoemd, heeft indrukwekkende kromlopende hoorns. Hij wordt 120 centimeter lang en tot 75 centimeter hoog (schouderhoogte). Het vrouwtje, de ooi, blijft iets kleiner en heeft kleine hoorntjes. De moeflon leeft vooral op stenige bergbossen en eet daar gras, heide, twijgen, knoppen, jonge bladeren en als nodig boomschors. De moeflon worden in vier natuurgebieden op de Veluwe gehouden voor recreatie, beheer van heidevelden en voor behoud van de soort. Die gebieden zijn de Noorderheide, het Vierhouterbos, Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Wekeromse Zand.

 

Text/HTML
Enter Title

WAAROM BEHEER NODIG IS

Moeflons komen van oorsprong niet in Nederland voor. We noemen dat een exoot. Het soort is begin vorige eeuw voor de jacht in ons land uitgezet. Moeflons hebben geen natuurlijke vijanden meer, zoals de beer en de wolf dat ooit waren. Verspreiding buiten de natuurgebieden is voor de moeflon nu niet meer toegestaan. Met de terreineigenaren is afgesproken dat de kuddes mogen variëren van 10 tot 200 stuks. Als de kuddes te groot worden, vindt er afschot plaats. Daarom worden iedere voorjaar de moeflons geteld.

Soms is het nodig om zieke, gebrekkige en oude dieren en om moeflons waarvan de hoeven niet voldoende slijten of de hoorns in de hals dreigen te groeien te doden.


HOE VOORKOM JE SCHADE

Eigenaren van de moeflons zijn verplicht hun dieren binnen een afrastering te houden. Contact tussen de populaties vindt in principe niet plaats. Een wildaanrijding met een moeflon is incidenteel.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Bezoek de website van de faunabeheereenheid in uw provincie voor verdere informatie en mogelijkheden. Via onze contactpagina wordt u automatisch doorgelinkt.

HET WETEN WAARD

  • De ribbels op de hoorns verraden de leeftijd van het dier: elke ribbel is een jaartje ouder.

  • Een moeflon is een herkauwer.

  • De witte vlekken rond oren en ogen worden groter naarmate de moeflon ouder wordt.

 

MEER WETEN

- over de populatie in Nationaal park De Hoge Veluwe: De hoge Veluwe
- over de leefwijze en voortplanting van moeflons: Zoogdiervereniging/moeflon


HET WETEN WAARD