X

 

FBE STRUCTUUR

 

Onder de Flora en faunawet bestond het bestuur van Faunabeheereenheden uit jachthouders, het was dan ook een samenwerkingsverband van jachthouders. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn de besturen uitgebreid met vertegenwoordigers namens maatschappelijke organisaties. Thans hebben zitting in de FBE besturen; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen, de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondgebruik, de Federatie Particulier Grondbezit en de Land- en tuinbouw organisaties. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn in alle provincies vertegenwoordigers namens maatschappelijke organisaties toegetreden, zoals gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Dierenbescherming, provinciale milieufederaties en andere regionale vertegenwoordigers.

De FBE-besturen worden door een secretariaat ondersteund; de contactgegevens van deze provinciale secretariaten vindt u onder het kopje CONTACT.