FBE STRUCTUUR

 

Faunabeheereenheden bestaan uit vertegenwoordigers van de jachthouders, het is dan ook een samenwerkingsverband van jachthouders. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zullen de besturen worden uitgebreid met maatschappelijke organisaties. Thans hebben zitting in de FBE besturen; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen, de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondgebruik, de Federatie Particulier Grondbezit en de Land- en tuinbouw organisaties. In enkele provincies zijn ook de gemeenten en Rijksvastgoed vertegenwoordigd. 
De samenstelling van FBE-besturen zal na de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming wijzigen.

De FBE-besturen worden door een secretariaat ondersteund; de contactgegevens van deze provinciale secretariaten vindt u onder het kopje CONTACT.