ACTUEEL

September 2017
KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT VELUWE 2017 BESCHIKBAAR

KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT VELUWE 2017 BESCHIKBAAR

De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor wilde dieren zoals edelherten. In het najaar komen edelherten op meerdere plekken bijeen voor de bronst (paartijd). De bronst levert een indrukwekkend schouwspel waarbij het burlen van de mannelijke herten te horen is. Verstoring van dit natuurlijke proces dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
[+] Lees meer...
July 2017
MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert het monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland vanaf 1 juli 2017. Bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen worden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkersbij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...
January 2017
VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN DOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN DOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat de Stichting Faunabescherming en de Stichting Herstel Inheems Duin hadden ingediend tegen de afgifte van de natuurvergunning door provincie Noord-Holland voor het afschot van damherten in het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid. De afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat de afgifte van de natuurvergunning gegrond is en dat de provincie Noord-Holland terecht een vergunning heeft verleend voor he...
[+] Lees meer...
1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het digitale Faunabeheer Magazine....
[+] Lees meer...
December 2016
UPDATE BEPERKINGSGEBIEDEN M.B.T. VOGELGRIEP (H5) PER 19 DECEMBER 2016

UPDATE BEPERKINGSGEBIEDEN M.B.T. VOGELGRIEP (H5) PER 19 DECEMBER 2016

Op 19 december is bekend gemaakt dat een uitbraak van vogelgriep is vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Boven-Leeuwen. Het betreffende bedrijf zal worden geruimd....
[+] Lees meer...
September 2016
USUTU VIRUS IN NEDERLAND

USUTU VIRUS IN NEDERLAND

Recent is het Usutu virus voor het eerst bij laplanduilen en merels in Nederland vastgesteld.(bron: DWHC)
[+] Lees meer...