X

ACTUEEL

December 2018
IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen. Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wij...
[+] Lees meer...
September 2018
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
July 2018
 WILDE ZWIJNEN NOORD-BRABANT; DRUKJACHT ONDER VOORWAARDEN MOGELIJK?

WILDE ZWIJNEN NOORD-BRABANT; DRUKJACHT ONDER VOORWAARDEN MOGELIJK?

Ondanks dat de provincie Noord-Brabant alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in Noord-Brabant in aantal toe, met alle problemen van dien. De Zwijnentafel Heeze-Leende is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar vo...
[+] Lees meer...

AANTAL GROTE GRAZERS OOSTVAARDERSPLASSEN GAAT DRASTISCH OMLAAG

Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa.Er blijven dan nog elfhonderd herten, paarden en koeien over in het natuurgebied, die samen in een kleiner gebied moeten leven, maar wel met rondom meer beschutting.Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben. Dat besluit hebben Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond genomen na e...
[+] Lees meer...
September 2017
KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT VELUWE 2017 BESCHIKBAAR

KAART BRONSTGEBIEDEN EDELHERT VELUWE 2017 BESCHIKBAAR

De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor wilde dieren zoals edelherten. In het najaar komen edelherten op meerdere plekken bijeen voor de bronst (paartijd). De bronst levert een indrukwekkend schouwspel waarbij het burlen van de mannelijke herten te horen is. Verstoring van dit natuurlijke proces dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
[+] Lees meer...
July 2017
MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert het monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland vanaf 1 juli 2017. Bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen worden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkersbij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...
January 2017
VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN DOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

VERGUNNING BEHEER DAMHERTEN NATURA 2000-GEBIED KENNEMERLAND ZUID TERECHT AFGEGEVEN DOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat de Stichting Faunabescherming en de Stichting Herstel Inheems Duin hadden ingediend tegen de afgifte van de natuurvergunning door provincie Noord-Holland voor het afschot van damherten in het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid. De afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat de afgifte van de natuurvergunning gegrond is en dat de provincie Noord-Holland terecht een vergunning heeft verleend voor he...
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last