X
EDELHERT

Het edelhert (ook roodwild genoemd) is het grootste wilde zoogdier in Nederland. Het mannetje maakt indruk met zijn schouderhoogte van 110 centimeter en het grote gewei, dat ieder jaar opnieuw aangroeit. Mannetje en vrouwtje hebben zomers een warmbruine kleur, in de winter zijn ze grijsgrauwbruin. Het mannetje heeft dan een zwarte buik en het vrouwtje een witgrijze. Het hert leeft het liefst tussen bos en water en komt in Nederland voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn er initiatieven om het hert weer los te laten, zoals bijvoorbeeld in de bossen bij Weert. Het edelhert eet grassen, kruiden, heide, knollen, wortels, vruchten, zaden, jonge bosaanplant en allerlei landbouwgewassen.


WAAROM BEHEER NODIG IS

Edelherten kunnen een gevaar zijn voor verkeer (wildaanrijdingen). Ook kunnen ze schade toebrengen aan bossen en landbouwgewassen. 
In de provincie Flevoland leven edelherten momenteel binnen afgesloten rasters.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wegbeheerders doen veel om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen. Ze plaatsen hekken langs de weg of bouwen ecoducten en faunapassages. Om aanrijdingen met herten te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken (vanwege de bomen langs de weg).

In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12, staat een overzicht van visuele en akoestische afschrikkende middelen als vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens. Het plaatsen van een hoog raster van gaas is een effectieve, maar kostbare manier om herten buiten een perceel te houden.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

In Flevoland is op dit moment geen sprake van actief beheer en is het leefgebied beperkt tot de Oostvaardersplassen.

Lees het faunabeheerplan grofwild 2019-2023 voor de achtergronden.

 

HET WETEN WAARD

  • Mannelijke edelherten zijn in de paartijd (september-oktober) goed hoorbaar door hun burlende geluid. Daarmee maken ze hun intenties kenbaar en houden ze concurrenten op afstand.

 

MEER WETEN

- over de bronst: Staatsbosbeheer De bronst

- over de imposante verschijning van het edelhert: Natuurmonumenten wilde dieren

- over de geweiencyclus van het edelhert: Vereniging het Edelhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding en of het voorkomen daarvan: Stichting Wildaanrijdingen Nederland