X

WBE OVERZICHT FLEVOLAND

 

 

Overzichtskaart WBE's Flevoland

 

*Op 7 juli 2022 heeft het FBE-bestuur tijdens de bestuursvergadering zorgvuldig overlegd over de ontstane situatie n.a.v. de gewijzigde Omgevingsverordening van provincie Flevoland. Het bestuur heeft geconstateerd dat ze wettelijk gehouden is de Omgevingsverordening op te volgen. In de Verordening staan het aantal WBE’s en hun werkgebieden benoemd. Met de inwerkingtreding van de Verordening voldeden drie WBE’s aan de eisen. WBE Noordoostpolder, WBE Oostelijk Flevoland en WBE Zuidelijk Flevoland zijn de drie WBE’s die het faunabeheer zullen gaan uitvoeren. Daarmee is het maximum van het aantal WBE’s bereikt. De provincie heeft alle WBE’s hierover op 6 juli schriftelijk bericht.  

Deze drie nieuwe WBE’s hebben zich op 10 januari 2022 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder respectievelijk de volgende KvK-nummers: 85134570, 85134309 en 85134104 en zijn te bereiken via wildbeheereenheden@faunabeheerflevoland.nl