X

ACTUEEL

August 2021

Schadebestrijding landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten in Flevoland

Rechtbank Gelderland heeft deze week uitspraak gedaan over het beroep dat o.a. de Faunabescherming had ingesteld tegen het Faunabeheerplan Vrijstelling van provincie Gelderland. De Rechtbank is tot de conclusie gekomen dat voor de landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten een schadeonderbouwing in het Faunabeheerplan moet worden aangetoond en onderbouwd. Dat betekent dat in Gelderland per direct de vrijstelling is geschorst. 
[+] Lees meer...
June 2021

Vacature Junior Ecoloog FBE Flevoland (24 uur/week)

Wil jij je graag ontwikkelen als junior ecoloog in de provincie Flevoland? En lijkt het jou interessant monitoringsdata van in het wild levende diersoorten en faunaschadegegevens ter onderbouwing van faunabeheerplannen te verwerken en te analyseren? Lees dan verder.
[+] Lees meer...

Inhoudelijk jaarverslag 2020 FBE Flevoland gepubliceerd

De FBE Flevoland heeft haar inhoudelijk jaarverslag 2020 gepubliceerd. Met dit verslag legt de FBE Flevoland verantwoording af aan de provincie Flevoland voor het gebruik van de subsidiegelden.
[+] Lees meer...
May 2021

Wildmerken ree zijn voor seizoen 2021-2022 definitief toegewezen

Het bestuur van de Faunabeheereenheid Flevoland heeft eind april het werkplan ree voor seizoen 2021-2022 vastgesteld. 
[+] Lees meer...
April 2021

Beroepen ontheffing en vergunning afschot edelherten Oostvaardersplassen ongegrond verklaard

De Rechtbank Midden-Nederland heeft de beroepen van Dierbaar Flevoland, Fauna4Life en van Stamina tegen de ontheffing en vergunning afschot edelherten in de Oostvaardersplassen ongegrond verklaard. De ontheffing voor het beheren van edelherten in de Oostvaardersplassen kan doorgang blijven vinden, tenzij er hoger beroep wordt ingesteld.
[+] Lees meer...

Start Reeënbeheer op 1 april 2021

Het nieuwe seizoen reeënbeheer is vanaf 1 april jl. van start gegaan. Dat betekent dat afschot van reebokken vanaf 1 april tot 1 oktober is toegestaan. Smalreeën en kalveren (mannelijk als vrouwelijk) mogen vanaf 1 april tot 1 juni worden geschoten en later in het jaar van 1 november tot 1 april. Ook is in april afschot van reegeiten toegestaan en later in het jaar vanaf 1 november tot 1 april.
[+] Lees meer...

BIJ12 laat ervaring tegemoetkomingsaanvraag faunaschade onderzoeken

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
February 2021

Vanaf 1 maart is de machtiging ganzen in de zomerperiode beschikbaar

Op maandag 1 maart kunt u in het SRS de machtiging grauwe gans in de zomerperiode aanvragen. De machtiging is tot 1 november dit jaar geldig. De aanvragen zullen worden snel afgehandeld.
[+] Lees meer...
December 2020

De Faunabeheereenheid Flevoland wenst u heel fijne feestdagen en een top 2021 !

FBE Flevoland is vanwege de Kerstvakantie gesloten van woensdag 23 december t/m 1 januari. Voor dringende zaken ...
[+] Lees meer...

Covid19 restricties en jacht, wat mag er nu wel en wat niet

De Faunabeheereenheid ontvangt momenteel veel vragen over wat er nu wel en niet mag vanwege de Covid19 restricties. Hiervoor is een handige checklist beschikbaar.
[+] Lees meer...
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last