X

ACTUEEL

November 2021

FBE Flevoland coördineert de afhandeling van wildaanrijdingen in de provincie

Vanaf 1 november 2021 heeft FBE Flevoland de coördinatie van de afhandeling van wildaanrijdingen in Flevoland overgenomen. Het FBE-bestuur heeft positief gereageerd op het verzoek van provincie Flevoland om dit tijdelijk te doen.
[+] Lees meer...

Nieuwe uitbraak van vogelgriep in Flevoland

Opnieuw is in provincie Flevoland Vogelgriep vastgesteld. Dit keer op een vleeseendenbedrijf in Zeewolde. Waarschijnlijk betreft het de hoogpathogene variant. Minister Schouten van LNV stelt per vandaag (4-11) een vervoersverbod in. 
[+] Lees meer...

Derde uitbraak vogelgriep Zeewolde vastgesteld

Op 5 november is bij een vleeseendenbedrijf in Zeewolde opnieuw vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om de hoog pathogene variant van de vogelgriep. 
[+] Lees meer...
October 2021

Reeënbeheer vanaf 1 november weer van start

Vanaf aanstaande maandag 1 november gaat het beheer van vrouwelijke reeën en kalveren van start. Of te wel mannelijke en vrouwelijke kalveren, smalreeën en reegeiten. 
[+] Lees meer...

Gezocht: vrijwilligers valwildafhandeling

In het belang van de openbare veiligheid en de verkeersveiligheid moeten aangereden dieren van de weg of uit de berm worden verwijderd en afgevoerd. Gevluchte dieren moeten worden opgespoord en vaak het uit het lijden worden verlost. In 2020 zijn in de provincie 426 grote hoefdieren aangereden. Een aanrijding is een traumatische gebeurtenis voor mens en dier. En voor het dier vaak dodelijk.
[+] Lees meer...

Vogelgriep vastgesteld in Zeewolde

Op een pluimveebedrijf in Zeewolde is de hoogpathogene vogelgriep (H5) geconstateerd. Minister Schouten van LNV heeft per 26 oktober een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit heeft consequenties voor jacht, beheer en schadebestrijding in een deel van Flevoland.
[+] Lees meer...
August 2021

Schadebestrijding landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten in Flevoland

Rechtbank Gelderland heeft deze week uitspraak gedaan over het beroep dat o.a. de Faunabescherming had ingesteld tegen het Faunabeheerplan Vrijstelling van provincie Gelderland. De Rechtbank is tot de conclusie gekomen dat voor de landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten een schadeonderbouwing in het Faunabeheerplan moet worden aangetoond en onderbouwd. Dat betekent dat in Gelderland per direct de vrijstelling is geschorst. 
[+] Lees meer...
June 2021

Inhoudelijk jaarverslag 2020 FBE Flevoland gepubliceerd

De FBE Flevoland heeft haar inhoudelijk jaarverslag 2020 gepubliceerd. Met dit verslag legt de FBE Flevoland verantwoording af aan de provincie Flevoland voor het gebruik van de subsidiegelden.
[+] Lees meer...
May 2021

Wildmerken ree zijn voor seizoen 2021-2022 definitief toegewezen

Het bestuur van de Faunabeheereenheid Flevoland heeft eind april het werkplan ree voor seizoen 2021-2022 vastgesteld. 
[+] Lees meer...
April 2021

Beroepen ontheffing en vergunning afschot edelherten Oostvaardersplassen ongegrond verklaard

De Rechtbank Midden-Nederland heeft de beroepen van Dierbaar Flevoland, Fauna4Life en van Stamina tegen de ontheffing en vergunning afschot edelherten in de Oostvaardersplassen ongegrond verklaard. De ontheffing voor het beheren van edelherten in de Oostvaardersplassen kan doorgang blijven vinden, tenzij er hoger beroep wordt ingesteld.
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last