X

ACTUEEL

November 2020

Haas en konijn op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten

Het ministerie van LNV heeft vandaag de Rode Lijst van bedreigde diersoorten uitgebreid met het haas en het konijn. Het gaat niet goed met beide diersoorten dat ze bedreigd raken. Volgens de Zoogdiervereniging zijn de populaties hazen en konijnen sinds de jaren ’50 met meer dan 60% afgenomen. 
[+] Lees meer...
September 2020

Blijven zoeken naar verbetering taxatieproces faunaschade

Voor het taxeren van faunaschade maakt BIJ12 gebruik van twee onafhankelijke taxatiebureaus. Hoe verloopt de samenwerking en welke plannen zijn er om het proces van taxeren waar mogelijk verder te verbeteren?
[+] Lees meer...

Uitspraak Raad van State: afschot edelherten in Oostvaardersplassen is toegestaan

Raad van State heeft vandaag de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland vernietigd en provincie Flevoland en Staatsbosbeheer in het gelijk gesteld.
[+] Lees meer...
June 2020

Persbericht: Op weg naar een evenwichtig faunabeheer in Flevoland

De ontvlechting van Faunabeheereenheid Flevoland en Stichting Faunabeheer Flevoland is op advies van Dick van Hemmen gerealiseerd. De komst van de Wet natuurbescherming maakte veranderingen in de taakverdeling van FBE, SFF en wildbeheereenheid Flevoland noodzakelijk.
[+] Lees meer...
April 2020

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van 29 april 2020 de nu geldende landelijke ophokplicht in voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de kamer. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.
[+] Lees meer...

Coronarichtlijnen voor adequaat gebruik ontheffing of vrijstelling schadebestrijding

Om voor een tegemoetkoming faunaschade in aanmerking te komen, dient u aan te tonen dat u zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Uitvoeringsinstantie BIJ12 heeft vanwege de huidige situatie m.b.t. het Coronavirus richtlijnen opgesteld.
[+] Lees meer...
March 2020

Landelijke ophokplicht verlengd

De landelijke ophokplicht die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.
[+] Lees meer...
February 2020

Ophokplicht commercieel gehouden vogels

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.
[+] Lees meer...
June 2019