X

INCIDENTELE ONTHEFFINGEN

 

Voor diersoorten waarvoor geen ontheffing beschikbaar is, kunnen grondgebruikers een incidentele ontheffing bij de FBE vragen. De jachtaktehouder kan dat ook namens de grondgebruiker aanvragen. Er moet dan schade aan landbouwgewassen zijn opgetreden of er moet sprake zijn van dreigende belangrijke schade van minimaal 250 Euro. De FBE verzorgt de aanvraag, dient het in bij de provincie en verleent via het FRS de jachtaktehouder die door de grondgebruiker is aangesteld een machtiging van de ontheffing. Zo zijn er incidentele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door holenduiven, knobbelzwanen of hazen te beperken.