X

OPDRACHT

 

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, een opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. Flevoland beschikt op dit moment over drie opdrachten.

  • Bestrijding Rosse Stekelstaart
  • Bestrijding Nijlgans
  • Vanaf 1 november 2021 coördineert de FBE de afhandeling van wildaanrijdingen in de gehele provincie. De FBE heeft daarvoor de opdracht Valwild verleend gekregen.

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorieën van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.