X

VRIJSTELLING

 

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke schade kunnen veroorzaken, heeft de Minister een zestal diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de canadese ganshoutduifkauwvoszwarte kraai en het konijn.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan diersoorten te verjagen en onder bepaalde voorwaarden te doden. Provincie Flevoland heeft in 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld om te verstoren:

 • kolgans
 • grauwe gans
 • brandgans
 • smient
 • wilde eend
 • holenduif
 • spreeuw
 • ringmus
 • huismus
 • meerkoet
 • knobbelzwaan
 • roek
 • ekster
 • toendrarietgans

Provincie Flevoland heeft in 2017 de volgende diersoorten vrijgesteld om te doden:

 • veldmuis
 • bosmuis
LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.