X
VERWILDERDE KAT

Nederland telt ruim 3 miljoen katten: huiskatten, zwerfkatten en verwilderde katten. De huiskat woont bij zijn baasje en krijgt daar te eten. De zwerfkat is een huiskat die van huis is weggelopen of door zijn baasje (voor een vakantie bijvoorbeeld) in de natuur is achtergelaten. De verwilderde kat is als kitten van een zwerfkat in het wild geboren en kan zich zonder de mens goed redden. Tot slot komt in Zuid-Limburg ook de Europese wilde kat voor, de wilde voorouder van de huiskat. WAAROM BEHEER NODIG IS

Zwerfkatten en verwilderde katten verstoren het ecosysteem. De roofdieren vangen vaak meer dieren dan ze zelf kunnen eten. Ze vormen een bedreiging voor jonge hazen, konijnen, fazanten, patrijzen en voor zang- en weidevogels. Sommige van deze prooien zijn bedreigde diersoorten. Katten beconcurreren ook andere klimmende roofdieren zoals de boommarter. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De eigenaar van huiskatten kan schade aan andere diersoorten voorkomen door zijn kat in ieder geval ’s nachts in huis te houden. Het Dierenasiel vangt zwerfkatten op en probeert ze opnieuw bij een baasje te plaatsen. Soms vangt men verwilderde katten, steriliseert/castreert ze en zet ze eventueel terug in de natuur. Zo wordt de groei van het aantal verwilderde katten in de vrije natuur voorkomen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Verwilderde katten mogen binnen en buiten de bebouwde kom met vangkooien worden gevangen. Elders weer los laten mag niet, maar bewoners kunnen bij overlast contact met het Dierenasiel opnemen. Voor het doden van verwilderde katten met het geweer is toestemming van de provincie nodig. 

 

HET WETEN WAARD

  • Katten verwilderen sneller en vaker dan honden. 
  • De wilde kat, een roofdier, is de afgelopen jaren mondjesmaat in Nederland waargenomen.
  • Het verhaal gaat dat zelfs op een onbewoond eiland in de Indische Oceaan verwilderde katten leven, achtergelaten door schippers.
     

MEER WETEN

- over verwilderde katten in natuurgebieden: Ecomare/huiskat

- over de levenswijze en ecologie van de wilde kat: Zoogdierenvereniging/wilde kat

- over de wilde kat die in Limburg is waargenomen: Nu.nl wilde kat duikt weer op in Nederland