X
WOLF

 

De wolf is de voorouder van onze huishond. Het dier heeft een krachtige hals, een sterke borstkas en een slanke buik. De rug is recht, de poten lang en krachtig en de oren zijn lang en spits. In het binnenoor zijn witte strepen zichtbaar. Zijn dik behaarde staart hangt recht naar beneden, meer dan die van honden. De wolf heeft een dik beige tot rossig-bruine vacht, is van boven wat grijzer en heeft een zadelvormig patroon. Andere kenmerken zijn: een witte plek rondom de bek, een lichte wangvlek en lichte vlekken aan beide zijden van de hals. De wolf leeft in roedels van 2 tot 10 soortgenoten.

 

IS BEHEER MOGELIJK

De wolf is vanuit Duitsland zelfstandig ons land binnengekomen. In 2015 bezocht de eerste wolf Nederland en sinds 2017 komen regelmatig wolven naar ons land. Inmiddels leven meerdere roedels op de Veluwe en zijn individuele dieren of paren in bijna alle provincies (geweest). Sinds 2022 worden wolven ook in Flevoland waargenomen. 
De wolf is op Europees niveau aangewezen als strikt beschermde soort in het Verdrag van Bern en in de Habitatrichtlijn. De wolf heeft ook in Nederland een beschermde status en mag niet worden verstoord, gevangen of gedood. Monitoring is van groot belang. 
De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid, dus ook voor de wolf. De twaalf provinciën zijn in samenspraak met het ministerie van LNV bezig het wolvenplan van 2019 te actualiseren. Zij streven naar een evenwicht in aan de ene kant de beschermde status van de wolf en aan de andere kant het beperken van overlast en schade van de wolf. 
 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Het zijn met voornamelijk de jonge zwervende wolven die landbouwdieren aanvallen. Predatie van landbouwhuisdieren is door inzet van passende preventieve maatregelen sterk te verminderen. De inzet van elektrische rasters, kuddewaakhonden en ’s nachts de dieren ophokken of binnen een kleine nachtweide houden, blijken effectieve maatregelen te zijn. BIJ12 geeft uitgebreide informatie over het voorkomen van wolvenschade. Deze informatie kunt u hier vinden.
 

De wolf heeft ook in Flevoland een aantal schapen aangevallen en gedood. Provincie Flevoland heeft een aantal mobiele wolvenwerende noodrasters beschikbaar die tijdelijk kunnen worden ingezet om landbouwdieren te beschermen. Veehouders kunnen zich bij de provincie melden via wolf@fbeflevoland.nl

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Schade aan landbouwhuisdieren veroorzaakt door wolven wordt door de overheid vergoed. Bij een melding van een dood of gewond landbouwhuisdier beoordeelt BIJ12 of het dier vermoedelijk door een wolf is aangevallen. BIJ12 kan besluiten DNA af te laten nemen en te onderzoeken. Als het DNA-onderzoek vaststelt dat het om een wolf gaat, dan is een tegemoetkoming in de schade mogelijk. In Flevoland wordt 100% van de schade uitgekeerd, wordt er geen eigen risico ingehouden en hoeven geen leges betaald worden. 

Meld (vermoedelijke) wolvenschade aan landbouwhuisdieren zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) bij BIJ12 op nummer 085- 486 22 22. BIJ12 is elke dag bereikbaar van 09:00-17:00 uur, ook in het weekend. 

 

HET WETEN WAARD

  • Wilt u een waarneming melden? Dat kan bij Wolven in Nederland via deze link.
  • De eerste melding in Flevoland van vee dat door een wolf is aangevallen dateert van juli 2018. In 2022 zijn in deze provincie 5 schapen gedood; 2 door de wolf, 1 door een hond en van 2 schapen is de dader nog niet bekend (situatie tot 12-10-2022). 
  • Wolven die op zichzelf gaan wonen lopen honderden kilometers weg. Een Duitse wolf liep eens 1.000 kilometer en kwam uit in Wit-Rusland. 
  • De mens heeft de wolf bijna uitgeroeid, ondanks dat mensen zelden worden aangevallen door wolven. 
     

MEER WETEN

- over de soort: Zoogdiervereniging/wolf

- over de verschijning in ons land: Wolven in Nederland

- over het vergoeden van schade: BIJ12/wolf en tegemoetkoming-bij-schade