X

INCIDENTELE ONTHEFFINGEN

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen jachthouders een incidentele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Hiervoor kunt u contact opnemen met de FBE. De FBE kan de aanvraag bij de provincie indienen. Zo zijn er incidentele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door holenduiven en hazen.
De Stichting Zwerfkatten Nederland beschikt over een ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten.