X
EDELHERT

Het edelhert (ook roodwild genoemd) is het grootste wilde zoogdier in Nederland. Het mannetje maakt indruk met zijn schouderhoogte van 110 centimeter en het grote gewei, dat ieder jaar opnieuw aangroeit. Mannetje en vrouwtje hebben zomers een warmbruine kleur, in de winter zijn ze grijsgrauwbruin. Het mannetje heeft dan een zwarte buik en het vrouwtje een witgrijze. Het hert leeft het liefst tussen bos en water en komt in Nederland voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn er initiatieven om het hert weer los te laten, zoals bijvoorbeeld in de bossen bij Weert. Het edelhert eet grassen, kruiden, heide, knollen, wortels, vruchten, zaden, jonge bosaanplant en allerlei landbouwgewassen.

WAAROM BEHEER NODIG IS

Edelherten kunnen een gevaar zijn voor verkeer (wildaanrijdingen). Ook brengen ze schade toe aan bossen en landbouwgewassen. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wegbeheerders doen veel om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen. Ze plaatsen hekken langs de weg of bouwen ecoducten en faunapassages. Om aanrijdingen met herten te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken (vanwege de bomen langs de weg).

In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12, staat een overzicht van visuele en akoestische afschrikkende middelen als vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens. Het plaatsen van een hoog raster van gaas is een effectieve, maar kostbare manier om herten buiten een perceel te houden.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELP

In Noord-Brabant komen geen vrije, in het wild levende populaties edelherten voor. Sinds eind 2016 zijn er wel edelherten in een afgerasterd gebied in het Groene Woud. De provincie heeft om die reden de FBE toestemming gegeven om in het gehele werkgebied van de FBE edelherten te doden op basis van een opdracht.
Jachtaktehouders wordt wel geadviseerd om eerst te proberen de eigenaar van het dier te achterhalen. Wanneer dit niet lukt of het geval is mag het betreffende dier worden gedood met het voorgeschreven middel conform de opdracht.
Het dier dient te worden voorzien van een voor dat doel door de FBE verstrekt uniek wildmerk en te worden afgemeld in het faunaregistratiesysteem.

 

 

HET WETEN WAARD

  • Mannelijke edelherten zijn in de paartijd (september-oktober) goed hoorbaar door hun burlende geluid. Daarmee maken ze hun intenties kenbaar en houden ze concurrenten op afstand.
  • Aanrijdingen met mannelijke edelherten vinden vooral aan het einde van de bronstperiode plaats. Ze zijn dan moe en minder alert.
  • Ze leggen vaak dagelijks grote afstanden af om de vrouwelijke dieren te bereiken. Er zijn op de Veluwe gevallen bekend van 25 km of meer.

     

MEER WETEN

- Infographic Edelhert NB
- over de bronst: Staatsbosbeheer De bronst

- over de imposante verschijning van het edelhert: Natuurmonumenten wilde dieren

- over het leefgebied De Dellen: Geldersch landschap De Dellen

- over de geweiencyclus van het edelhert: Vereniging het Edelhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding en of voorkomen daarvan: Stichting Wildaanrijdingen Nederland