X

ACTUELE PUBLICATIES

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan Noord Brabant 2017-2023

Gebiedsplan ganzen 2017-2023
 

ONTHEFFINGEN

Ontheffing Ree

Ontheffing Wild Zwijn

Ontheffing Wild Zwijn - vangkooi

Ontheffing Ganzen - schadebestrijding zomer

Ontheffing Ganzen - bescherming flora en fauna

Ontheffing Canadese Gans - nestbehandeling stedelijk gebied

Ontheffing Grauwe Gans - nestbehandeling voor beperkt aantal wbe's

Ontheffing Grauwe Gans - schadebestrijding winter

Ontheffing Grauwe Gans - 't Wolfsven te Mierlo

Ontheffing Bever

Ontheffing Bever - Ravenstein

Ontheffing Holenduif

Ontheffing Das - Maasdijk

Ontheffing Das - Boxtel

Ontheffing Knobbelzwaan - Hooge Zwaluwe Wilgenlaan

Ontheffing Konijn - Shell Moerdijk

Ontheffing Konijn - HTC Eindhoven

Ontheffing Rat

Ontheffing Steenmarter - Oijen

Ontheffing vangkooi Kauwen en Zwarte Kraaien - Wouw

Ontheffing vangkooi Zwarte Kraaien - Vughtse Gement

Ontheffing vliegbases Koninklijke Luchtmacht

Ontheffing infrastructurele dijklichamen

Ontheffing Meeuwen havenbedrijf Moerdijk

Ontheffing eendenkooien Rijskampen in Vughtse Gement - gebruik geweer

 

OPDRACHTEN WETNB

Opdracht bestrijding bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren Noord-Brabant

 

RUST- EN FOERAGEERGEBIEDEN

Rust- en foerageergebied Beerse Overlaat

Rust- en foerageergebied Brabantse Wal

Rust- en foerageergebied Buitengorzen

Rust- en foerageergebied Drimmelen

Rust- en foerageergebied Sint Antoniegorzen

Rust- en foerageergebied Uiterwaarden Ooijen Megen

 

DIVERSEN

Bestuurlijk jaarverslag 2021

Jaarrapportage 2021 - 2022

Rapportage ganzentelling 2022

Bestuurlijk jaarverslag 2020

Jaarrapportage 2020 - 2021

Advies beverbeleid, 15 december 2021

Draaiboek; aanpak invasieve exoten en verwilderde dieren

Q&A en overzicht ontheffingen Juni 2020

Protocol inzet interventieteam

Escalatieladder wild zwijn beheer

Interprovinciaal wolvenplan

Q & A Afrikaanse varkenspest (AVP)

Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver, versie december 2019

Plan van aanpak bestrijding van een besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest

Advies zwijnenbeheer, 21 december 2018

Advies reewildcommissie, 18 december 2018

Bestuursreglement, versie 30 mei 2017

Statuten Stichting FBE Noord-Brabant

Formulier ontheffingsverzoek Wet natuurbescherming Fauna