X

ACTUELE PUBLICATIES

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan Noord Brabant 2023 - 2029

Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Noord Brabant 2023 - 2029

Faunabeheerplan Noord Brabant 2017 - 2023

Gebiedsplan ganzen 2017-2023
 

ONTHEFFINGEN

Ontheffing Ree 2023 - 2029

Ontheffing vangkooi voor wilde zwijnen

Ontheffing Besluit populatiebeheer grauwe ganzen

Ontheffing Ganzen - zomer grauwe gans en brandgans 2023 - 2029

Ontheffing flora en fauna Grauwe ganzen, Kolganzen en Brandganzen

Ontheffing Grauwe Gans winterperiode 2023 - 2029

Ontheffing Ganzen - recreatiepark Wanroij

Ontheffing Canadese Gans - nestbehandeling stedelijk gebied

Ontheffing infrastructurele dijklichamen

Ontheffing Bevers bij infrastructurele dijklichamen en waterlopen 2023 - 2029

Ontheffing Bever - Boxmeer

Ontheffing Dassenholen fietspad - Vierlingsbeek

Ontheffing Dassenholen Maasdijk - Groeningen - s'-Hertogenbosch

Ontheffing Das - tochtsloot te Mill

Ontheffing Kraaienvangkooi Vughtse Gement

Ontheffing Knobbelzwaan

Ontheffing Rat 2023 - 2029

Ontheffing vliegbases Koninklijke Luchtmacht 2023 - 2029

Ontheffing Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw Havenbedrijf Moerdijk

 

OPDRACHTEN WETNB

Opdracht bestrijding bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren Noord-Brabant

 

RUST- EN FOERAGEERGEBIEDEN

Rust- en foerageergebied Beerse Overlaat

Rust- en foerageergebied Brabantse Wal

Rust- en foerageergebied Buitengorzen

Rust- en foerageergebied Drimmelen

Rust- en foerageergebied Sint Antoniegorzen

Rust- en foerageergebied Uiterwaarden Ooijen Megen

 

DIVERSEN

Vacature Senior Ecoloog/Projectmanager 32-36 uur

Bestuurlijk jaarverslag 2022

Jaarrapportage 2022 - 2023

Rapportage zomerganzentelling 2023

Bestuurlijk jaarverslag 2021

Jaarrapportage 2021 - 2022

Rapportage ganzentelling 2022

Bestuurlijk jaarverslag 2020

Jaarrapportage 2020 - 2021

Advies beverbeleid, 15 december 2021

Draaiboek; aanpak invasieve exoten en verwilderde dieren

Q&A en overzicht ontheffingen Juni 2020

Protocol inzet interventieteam

Escalatieladder wild zwijn beheer

Interprovinciaal wolvenplan

Q & A Afrikaanse varkenspest (AVP)

Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver, versie juni 2023

Plan van aanpak bestrijding van een besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest

Advies zwijnenbeheer, 21 december 2018

Advies reewildcommissie, 18 december 2018

Bestuursreglement, versie 30 mei 2017

Statuten Stichting FBE Noord-Brabant

Formulier ontheffingsverzoek Wet natuurbescherming Fauna