ACTUELE PUBLICATIES

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan Noord Brabant 2017-2023

Gebiedsplan ganzen 2017-2023
 

ONTHEFFINGEN

Ontheffing Ree

Ontheffing Wild Zwijn

Ontheffing Wild Zwijn - vangkooi

Ontheffing Ganzen - schadebestrijding zomer

Ontheffing Ganzen - bescherming flora en fauna

Ontheffing Grauwe Gans - nestbehandeling voor beperkt aantal wbe's

Ontheffing Grauwe Gans - schadebestrijding winter

Ontheffing Bever

Ontheffing Bever visvijver de Sprong te Boxmeer

Ontheffing Holenduif

Ontheffing Knobbelzwaan - gemeente Aalburg

Ontheffing Knobbelzwaan - Werkendam

Ontheffing Konijn - Shell Moerdijk

Ontheffing Konijn - HTC Eindhoven

Ontheffing vliegbases Koninklijke Luchtmacht

Ontheffing infrastructurele dijklichamen

Ontheffing Meeuwen havenbedrijf Moerdijk

Ontheffing eendenkooien Rijskampen in Vughtse Gement - gebruik geweer

Ontheffing kraaienvangkooi gemeente Oss

Ontheffing Das - vangen/verplaatsen, Waterschap Aa en Maas

 

OPDRACHTEN WETNB

Opdracht bestrijding bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren Noord-Brabant

 

RUST- EN FOERAGEERGEBIEDEN

Rust- en foerageergebied Beerse Overlaat

Rust- en foerageergebied Brabantse Wal

Rust- en foerageergebied Buitengorzen

Rust- en foerageergebied Drimmelen

Rust- en foerageergebied Sint Antoniegorzen

Rust- en foerageergebied Uiterwaarden Ooijen Megen

 

DIVERSEN

Stimuleringsregeling beheer wilde zwijnen Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld om het beheer van wilde zwijnen te stimuleren. U kunt van 27 mei tot en met 23 juni een voorstel indienen om hier gebruik van te maken. In onderstaande twee documenten leest u meer over hoe u dat kunt doen. 

Hoe gebruik te maken van de stimuleringsregeling voor het beheer van wilde zwijnen in de provincie Noord-Brabant

Formulier aanvraag stimuleringsregeling wild zwijn

 

Bestuurlijk jaarverslag 2018

Jaarrapportage 2018 - 2019

Interprovinciaal wolvenplan

Q & A Afrikaanse varkenspest (AVP)

Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver, versie 20 juni 2019

Plan van aanpak bestrijding van een besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest

Advies zwijnenbeheer, 21 december 2018

Advies reewildcommissie, 18 december 2018

Jaarrapportage 2017-2018

Rapportage ganzentelling 2018

Bestuursreglement, versie 30 mei 2017

Statutenwijziging, versie 30 mei 2017

Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017

Formulier ontheffingsverzoek Wet natuurbescherming Fauna