X

 

 

INCIDENTELE ONTHEFFINGEN

 

 

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een incidentele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar.
Zo zijn er incidentele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door spreeuwen, gaaien, eksters, wilde eenden, hazen, holenduiven en Turkse tortels. Een aantal gemeenten heeft een incidentele ontheffing voor het verstoren van steenmarters in onroerend goed en de Dierenbescherming beschikt over een incidentele ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten.  Voor meer informatie kunt u terecht bij de faunabeheereenheid.