X

 

OPDRACHT

 

 

 

 

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

 • verwilderde amerikaanse nerts
 • damhert
 • muntjak
 • nijlgans
 • rosse stekelstaart
 • verwilderde duif
 • wild zwijn
 • wasbeer
 • wasbeerhond
 • moeflon
 • muskusrat
 • ontsnapt/verwilderd edelhert
 • ontsnapt/verwilderd hangbuikzwijn
 • verwilderde/hybride boerengans

Voor de afhandeling van fauna-aanrijdingen werkt de FBE samen met Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Deelnemers van SAMF hebben toestemming om dieren die zijn aangereden uit hun lijden te verlossen. Zij werken onder regie van de meldkamer van politie. SAMF werkt samen met de landelijke Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN).

 

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.