X

ACTUEEL


 

 

September 2023

VACATURE SENIOR ECOLOOG/PROJECTMANAGER

Wij zijn op zoek naar een ecoloog/ projectmanager met aantoonbaar relevante werkervaring, die stevig in zijn of haar schoenen staat. Het werkveld is dynamisch en volop in ontwikkeling in een breed sociaal maatschappelijk speelveld. Communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten zijn van groot belang om met de samenwerkingspartners vanuit een gedeelde doelstelling te werken aan de vertaalslag naar de uitvoering.
[+] Lees meer...
June 2023
UITVRAAG BEVERLOCATIES

UITVRAAG BEVERLOCATIES

In situaties waarbij bevers een risico vormen voor de openbare veiligheid, kan het nodig zijn om bevers weg te vangen of te doden. Dit gebeurt nadat een escalatieladder is doorlopen en er geen alternatieve oplossing meer mogelijk is.
[+] Lees meer...

FBE NOORD-BRABANT NIEUWSBRIEF JUNI 2023

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het faunabeheer van Noord-Brabant en geven wij een doorkijk naar de zaken die komende periode onze en uw aandacht vragen.
[+] Lees meer...
FAUNABEHEERPLAN NOORD-BRABANT 2023-2029 DOOR G.S. GOEDGEKEURD

FAUNABEHEERPLAN NOORD-BRABANT 2023-2029 DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 11 april jl. het door het FBE bestuur vastgestelde en ingediende faunabeheerplan 2023-2029 goedgekeurd. Ondertussen is ook de inzagetermijn verstreken die liep tot en met 6 juni. Er zijn geen bezwaren op het goedkeuringsbesluit ingediend. Dat betekent dat het faunabeheerplan 2023-2029 onherroepelijk is  en per 1 juli van kracht zal zijn.
[+] Lees meer...
March 2023

FBE NOORD-BRABANT NIEUWSBRIEF MAART 2023

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het faunabeheer van Noord-Brabant en geven wij een doorkijk naar de zaken die komende periode onze en uw aandacht vragen.
[+] Lees meer...
FAUNABEHEERPLAN 2023-2029 VASTGESTELD EN TER GOEDKEURING AANGEBODEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN

FAUNABEHEERPLAN 2023-2029 VASTGESTELD EN TER GOEDKEURING AANGEBODEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN

Na bespreking en verwerking van de reacties die de FBE ontving op het concept faunabeheerplan heeft het bestuur op 15 maart het faunabeheerplan 2023-2029 unaniem vastgesteld! Vandaag zijn het plan en de aanbiedingsbrief overhandigd aan gedeputeerde Hagar Roijackers.
[+] Lees meer...
December 2022

CONCEPT FAUNABEHEERPLAN 2023-2029

Het afgelopen jaar is door de Faunabeheereenheid hard gewerkt aan het faunabeheerplan 2023-2029, dat op 1 juli 2023 het huidige faunabeheerplan gaat vervangen. Wij nodigen u bij deze van harte uit om daar uw input op te geven vanuit uw expertise en ervaring.Ondanks onze wens om het plan zo compact mogelijk te maken is het een omvangrijk document geworden. Dat is nodig, omdat faunabeheer niet lichtvaardig is.
[+] Lees meer...
June 2022

VACATURE PROGRAMMA-/ PROJECT MEDEWERKER FBE NOORD-BRABANT

Altijd al willen werken in het faunabeheer? Dan is dit je kans! Wij zoeken per direct een programma-/ projectmedewerker die ons voor 28 tot 32 uur in de week komt versterken.
[+] Lees meer...
December 2021

KERSTGROET FBE NOORD-BRABANT

Het bestuur en medewerkers van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!
[+] Lees meer...

ADVIES BEVERBELEID AAN DE PROVINCIE TOEGESTUURD

Vandaag is het Advies beverbeleid aan de provincie toegestuurd. Reeds langere tijd ontvangt de FBE signalen uit het veld dat het huidige beverbeleid onvoldoende handvatten biedt om adequaat op bepaalde situaties waarin bevers voor schade zorgen, te kunnen reageren.
[+] Lees meer...
Page 1 of 4 FirstPrevious [1]234 Last