ACTUEEL


 

 

July 2019

VACATURE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter (m/v) per 1 november 2019.
[+] Lees meer...
June 2019

FBE VERGADERING EN HEIDESESSIE 26 JUNI

Op woensdag 26 juni komt het bestuur van de FBE bijeen voor een dag op de hei. Behalve enkele strategische besprekingen en een korte bestuursvergadering is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en beter te leren kennen. ’s Avonds zullen ook de leden van de zwijnencommissie en de reewildcommissie aansluiten voor een gezamenlijke afsluiting. 
[+] Lees meer...
May 2019

STIMULERINGSREGELING BEHEER WILDE ZWIJNEN NOORD-BRABANT

De provincie Noord-Brabant heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld om het beheer van wilde zwijnen te stimuleren. U kunt van 27 mei tot en met 23 juni een voorstel indienen om hier gebruik van te maken. In onderstaande twee documenten leest u meer over hoe u dat kunt doen.
[+] Lees meer...

WIJZIGING VOORSCHRIFTEN ONTHEFFING SCHADEBESTRIJDING GANZEN ZOMERPERIODE

Hierbij informeren wij u over een wijziging van de voorschriften van de ontheffing voor schadebestrijding ganzen in de zomerperiode. Vanaf vandaag is het niet langer noodzakelijk om in de zomerperiode preventieve maatregelen te nemen op percelen met graan, graszaad en grasland vanaf zes maanden na het inzaaien en voor percelen waarop een weidevogelovereenkomst met rustperiode is afgesloten. Dit heeft geen invloed op de beoordeling van tegemoetkomingsverzoeken in de schade-afhandeling.
[+] Lees meer...
December 2018

NIEUW TELEFOONNUMMER FBE NOORD-BRABANT

Het telefoonnummer van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant is per heden gewijzigd. Het nieuwe nummer is 085 0717791
[+] Lees meer...
November 2018

FBE NOORD-BRABANT NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

Inmiddels is het traditionele jachtseizoen al weer enkele weken op weg en worden de dagen snel korter. De afgelopen periode is er veel gebeurd in het faunabeheer in Noord-Brabant. Wij grijpen dit moment aan om u te informeren over de laatste ontwikkelingen.
[+] Lees meer...

PERSBERICHT DREIGING AFRIKAANSE VARKENSPEST

De FBE Noord-Brabant heeft een persbericht m.b.t. advies strategie en uitvoering beheer wilde zwijnen in relatie tot dreiging afrikaanse varkenspest doen uitgaan.
[+] Lees meer...
September 2018
EXTRA NIEUWSBERICHT AFRIKAANSE VARKENPEST BELGIE

EXTRA NIEUWSBERICHT AFRIKAANSE VARKENPEST BELGIE

In vervolg op ons laatste nieuwsbericht met betrekking tot de vastgestelde Afrikaanse varkenspest in België heeft de faunabeheereenheid een extra nieuwsbericht doen uitgaan.
[+] Lees meer...
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last