X

ACTUEEL


 

 

June 2021

FBE NOORD-BRABANT NIEUWSBRIEF JUNI 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het faunabeheer vanNoord-Brabant en geven wij een doorkijk naar de zaken die komende periode onze en uw aandachtvragen.
[+] Lees meer...
April 2021
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
June 2020

FBE NOORD-BRABANT ZOEKT LEDEN VOOR INTERVENTIETEAM WILDE ZWIJNEN

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant is een uitdaging. Er leven veel wilde zwijnen en dereproductiegraad is hoog. Het is nodig om wilde zwijnen te beheren, om schades aan landbouwgewassen,aanrijdingen en de verspreiding van dierziekten te voorkomen.
[+] Lees meer...
November 2019

HANS GAILLARD NIEUWE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

Het algemeen bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) heeft Hans Gaillard benoemd als nieuwe voorzitter. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben daarmee ingestemd. Hans Gaillard volgt Henk Leenders op als onafhankelijk voorzitter.
[+] Lees meer...
July 2019

VACATURE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter (m/v) per 1 november 2019.
[+] Lees meer...
June 2019

FBE VERGADERING EN HEIDESESSIE 26 JUNI

Op woensdag 26 juni komt het bestuur van de FBE bijeen voor een dag op de hei. Behalve enkele strategische besprekingen en een korte bestuursvergadering is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en beter te leren kennen. ’s Avonds zullen ook de leden van de zwijnencommissie en de reewildcommissie aansluiten voor een gezamenlijke afsluiting. 
[+] Lees meer...
May 2019

STIMULERINGSREGELING BEHEER WILDE ZWIJNEN NOORD-BRABANT

De provincie Noord-Brabant heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld om het beheer van wilde zwijnen te stimuleren. U kunt van 27 mei tot en met 23 juni een voorstel indienen om hier gebruik van te maken. In onderstaande twee documenten leest u meer over hoe u dat kunt doen.
[+] Lees meer...

WIJZIGING VOORSCHRIFTEN ONTHEFFING SCHADEBESTRIJDING GANZEN ZOMERPERIODE

Hierbij informeren wij u over een wijziging van de voorschriften van de ontheffing voor schadebestrijding ganzen in de zomerperiode. Vanaf vandaag is het niet langer noodzakelijk om in de zomerperiode preventieve maatregelen te nemen op percelen met graan, graszaad en grasland vanaf zes maanden na het inzaaien en voor percelen waarop een weidevogelovereenkomst met rustperiode is afgesloten. Dit heeft geen invloed op de beoordeling van tegemoetkomingsverzoeken in de schade-afhandeling.
[+] Lees meer...
December 2018

NIEUW TELEFOONNUMMER FBE NOORD-BRABANT

Het telefoonnummer van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant is per heden gewijzigd. Het nieuwe nummer is 085 0717791
[+] Lees meer...
November 2018

FBE NOORD-BRABANT NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

Inmiddels is het traditionele jachtseizoen al weer enkele weken op weg en worden de dagen snel korter. De afgelopen periode is er veel gebeurd in het faunabeheer in Noord-Brabant. Wij grijpen dit moment aan om u te informeren over de laatste ontwikkelingen.
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last