X

ACTUEEL


 

 

UITVRAAG BEVERLOCATIES
23 June 2023

UITVRAAG BEVERLOCATIES

In situaties waarbij bevers een risico vormen voor de openbare veiligheid, kan het nodig zijn om bevers weg te vangen of te doden. Dit gebeurt nadat een escalatieladder is doorlopen en er geen alternatieve oplossing meer mogelijk is. Om dan snel en adequaat te kunnen handelen houdt de Faunabeheereenheid Noord-Brabant een lijst bij waarop grondeigenaren zich kunnen inschrijven als zij een bever kunnen ontvangen. Waterbeherende organisaties kunnen de lijst raadplegen als daar noodzaak toe is. Wanneer vangen en verplaatsen niet tot de mogelijkheden behoort, omdat er geen uitzetlocaties voor handen zijn, zal overgegaan moeten worden tot het doden van de bever(s). In de bijgevoegde brief leest u hoe u zich op de lijst kunt laten registreren.   

Brief uitvraag beverlocaties