X

ACTUEEL


 

 

November 2018

PERSBERICHT DREIGING AFRIKAANSE VARKENSPEST

De FBE Noord-Brabant heeft een persbericht m.b.t. advies strategie en uitvoering beheer wilde zwijnen in relatie tot dreiging afrikaanse varkenspest doen uitgaan.
[+] Lees meer...
September 2018
EXTRA NIEUWSBERICHT AFRIKAANSE VARKENPEST BELGIE

EXTRA NIEUWSBERICHT AFRIKAANSE VARKENPEST BELGIE

In vervolg op ons laatste nieuwsbericht met betrekking tot de vastgestelde Afrikaanse varkenspest in België heeft de faunabeheereenheid een extra nieuwsbericht doen uitgaan.
[+] Lees meer...
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
June 2018

KORTE TERUGKOPPELING FBE VERGADERING 28 MEI

De korte vergadering van 28 mei bleek nog korter dan aanvankelijk gedacht vanwege verkeershinder rond ‘s-Hertogenbosch. Uiteindelijk heeft het bestuur in een klein half uur gesproken over de voortgang van een aantal actiepunten en de wijze van doorschuiven van de agendapunten. Deze zullen in de vergadering van 27 juni opnieuw geagendeerd worden. Om 10.00 uur arriveerde een delegatie van de Raad van Dieraangelegenheden om het FBE-bestuur te begeleiden in een werksessie over de verwilde...
[+] Lees meer...
May 2018

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 28 MEI

Maandag 28 mei komt het FBE-bestuur bijeen voor een bijzonder programma. Eerst spreken zij kort over enkele agenda-onderwerpen. Daarvan zijn communicatie, het vaststellen van het handelingskader van de gebiedsplannen wild zwijn en ganzen en de opstart van een werkgroep voor monitoring de belangrijkste onderwerpen. Hierna zal het bestuur de casus ‘verwilderde kat’ bespreken aan de hand van het rapport ‘Wegen van welzijn’ van de Raad van Dieraangelegenheden. Het doel v...
[+] Lees meer...
February 2018

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 21 FEBRUARI

Op 21 februari vergadert het FBE bestuur voor de eerste keer onder voorzitterschap van Henk Leenders. De onderwerpen die op de agenda staan:
[+] Lees meer...
December 2017

FBE KANTOOR TIJDENS KERSTVAKANTIE GESLOTEN

Het kantoor van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant is i.v.m. kerstvakantie gesloten van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Op dinsdag 2 januari is het FBE kantoor weer open.
[+] Lees meer...

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 13 DECEMBER

Het bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant komt 13 december a.s. ter vergadering bijeen. Met dit bericht informeren wij u over de agenda onderwerpen.
[+] Lees meer...
HENK LEENDERS WORDT NIEUWE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

HENK LEENDERS WORDT NIEUWE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

Dinsdag, 19 december, hebben Gedeputeerde Staten hun instemming verleend aan de benoeming van de heer Henk Leenders als nieuwe voorzitter van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE). De heer Leenders volgt 31 januari de heer Yvo Kortmann als onafhankelijk voorzitter op.Het persbericht kunt u hier bekijken
[+] Lees meer...
Page 2 of 3 First 1[2]3 Last