X

ACTUEEL


 

 

12 November 2019

HANS GAILLARD NIEUWE VOORZITTER FBE NOORD-BRABANT

Het algemeen bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) heeft Hans Gaillard benoemd als nieuwe voorzitter. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben daarmee ingestemd. Hans Gaillard volgt Henk Leenders op als onafhankelijk voorzitter. 

Henk Leenders maakte op 26 juni jongstleden kenbaar zijn rol als voorzitter van de FBE neer te moeten leggen, vanwege vertrek naar het buitenland. 

Hans Gaillard heeft als burgemeester van Son en Breugel een groot bestuurlijk netwerk en ruime ervaring met besluitvormingsprocessen waarbij - soms op het oog -  tegenstrijdige belangen overbrugd moeten worden. Deze kwaliteiten zijn van grote waarde als voorzitter van de FBE. Bovendien draagt de heer Gaillard de Brabantse natuur een warm hart toe. Met het voorzitterschap van de FBE kan hij daar actief aan bijdragen en dat doet hij met overtuiging en enthousiasme. De FBE ziet dan ook met vertrouwen uit naar een constructieve samenwerking, waarbij het faunabeheer in Noord-Brabant breed gedragen, transparant en weloverwogen vormgegeven wordt. 

De FBE is Henk Leenders zeer erkentelijk voor zijn grote inzet, betrokkenheid en verbindende rol. Onder zijn voorzitterschap is het bestuur gegroeid van een club mensen met vaak toch behoorlijk tegengestelde belangen naar een bestuur met een gevoel van eenheid en vertrouwen in elkaar, waarbij er ruimte, respect en begrip is voor elkaars standpunten. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden