X

ACTUEEL


 

 

24 June 2019

FBE VERGADERING EN HEIDESESSIE 26 JUNI

Op woensdag 26 juni komt het bestuur van de FBE bijeen voor een dag op de hei. Behalve enkele strategische besprekingen en een korte bestuursvergadering is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en beter te leren kennen. ’s Avonds zullen ook de leden van de zwijnencommissie en de reewildcommissie aansluiten voor een gezamenlijke afsluiting. 

Op de korte agenda staan de vaststellingen van de diverse jaarverslagen en -rapportages, de herbenoeming van de aftredende bestuursleden, een oriënterende bespreking over de rol van de FBE in het beheer van invasieve exoten en de toetsing van de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van de zwijnenvangkooi. Ook wordt het FBE-bestuur geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het wilde zwijnen beheer.