X

ACTUEEL


 

 

FAUNABEHEERPLAN 2023-2029 VASTGESTELD EN TER GOEDKEURING AANGEBODEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN
24 March 2023

FAUNABEHEERPLAN 2023-2029 VASTGESTELD EN TER GOEDKEURING AANGEBODEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN

Na bespreking en verwerking van de reacties die de FBE ontving op het concept faunabeheerplan heeft het bestuur op 15 maart het faunabeheerplan 2023-2029 unaniem vastgesteld! Vandaag zijn het plan en de aanbiedingsbrief overhandigd aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Gedeputeerde Staten moeten het faunabeheerplan goedkeuren, waarna het op 1 juli 2023 het huidige faunabeheerplan zal vervangen. U vindt het faunabeheerplan, een overzicht van de binnengekomen reacties, onze reactie daarop en de brief aan Gedeputeerde Staten via deze link.