X

ACTUEEL


 

 

FAUNABEHEERPLAN NOORD-BRABANT 2023-2029 DOOR G.S. GOEDGEKEURD
16 June 2023

FAUNABEHEERPLAN NOORD-BRABANT 2023-2029 DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 11 april jl. het door het FBE bestuur vastgestelde en ingediende faunabeheerplan 2023-2029 goedgekeurd. Ondertussen is ook de inzagetermijn verstreken die liep tot en met 6 juni. Er zijn geen bezwaren op het goedkeuringsbesluit ingediend. Dat betekent dat het faunabeheerplan 2023-2029 onherroepelijk is  en per 1 juli van kracht zal zijn.

Via onderstaande links kunt u het faunabeheerplan 2023-2029 en het goedkeuringsbesluit bekijken:

Faunabeheerplan Noord-Brabant 2023-2029 

Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2023-2029