X
KONIJN

Het wilde konijn heeft meestal een zandkleurige vacht, stevige achterpoten, grote oren en een klein staartje en wordt tussen de 35 en 50 centimeter groot. Het wilde konijn heeft grotere oren en kan sneller sprinten dan een tam konijn. Wild leeft het konijn in groepen, die wonen in ondergrondse holen. Hij is actief in de ochtend- en avondschemer en eet grassen, kruiden en knollen, maar ook granen, maïs, gras, groenten en bloemen.


WAAROM BEHEER NODIG IS

Het wilde konijn heeft meestal een zandkleurige vacht, stevige achterpoten, grote oren en een klein staartje en wordt tussen de 35 en 50 centimeter groot. Het wilde konijn heeft grotere oren en kan sneller sprinten dan een tam konijn. Wild leeft het konijn in groepen, die wonen in ondergrondse holen. Hij is actief in de ochtend- en avondschemer en eet grassen, kruiden en knollen, maar ook granen, maïs, gras, groenten en bloemen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

 

Konijnen vreten aan landbouwgewassen waardoor agrariërs schade lijden. Ze knagen aan boomschors om hun tanden te slijpen en daarmee beschadigen ze (fruit-)bomen. Met hun graafactiviteiten verzwakken ze dijken, wegen en (spoor)wegtaluds en verzakken bestratingen en grafzerken. Ook sporters kunnen overlast ervaren, doordat konijnen gaten in sportvelden graven.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

 

 

1. 

Het konijn is een wildsoort en daar mag in het jachtseizoen van 15 augustus t/m 31 januari op worden gejaagd. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer.

2. 

Konijnen mogen het hele jaar in het buitengebied worden gevangen en gedood waar schade is ontstaan of waar kans op schade is. Dit is mogelijk omdat het konijn op de landelijke vrijstellingslijst staat. Daarbij geldt:  

 • alleen tussen zonsopkomst tot zonsondergang;
 • het gebruik van fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer is toegestaan;

3. 

Een ontheffing maakt het mogelijk om op dijken, (spoor)wegtaluds, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen konijnenschade te voorkomen.  Dit mag:

 • met gebruik van fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer;
 • het gebruik van het geweer binnen de bebouwde kom;
 • gebruik van kunstlicht (veiligheid);
 • gebruik van het geweer tot een uur na zonsondergang;
 • grondgebruikers kunnen via www.faunaschade.nl een machtiging aanvragen.

 

HET WETEN WAARD

 • De Latijnse naam van het wilde konijn is Oryctolagus cuniculus.
 • De eerste konijnen in Nederland zijn rond 1300 gemeld.
 • Witte en zwarte konijnen zijn vaak half wild.
 • Konijnen kunnen tot 55 kilometer per uur rennen, maar houden dat niet lang vol.
 • De jachtverzekering dekt geen schade veroorzaakt binnen de bebouwde kom. Vraag uw verzekeraar.
   

 

MEER WETEN

- Infographic Konijn NB
- over de aantallen en levenswijze van konijnen: Zoogdiervereniging/konijn
- over konijnenziektes: DWHC/rhdv2
- over actuele informatie over het konijn: NOJG/konijn