X
NIJLGANS

De nijlgans is een gansachtige eend met een lange nek en poten en wordt zo’n 70 centimeter groot. Hij valt op door een donkerbruine oogvlek en witte voorvleugels met zwarte slagpennen. Vaak zie je paartjes, maar in de zomer verblijft de vogel in groepen. Hij maakt een nest in een boom. De nijlgans is als parkvogel in Nederland geïmporteerd en komt sinds 1967 in het wild voor. Het is dus een exoot. Hij blijft het gehele jaar in ons land en eet gras, zaden, granen en aardappelresten.


WAAROM BEHEER NODIG IS

De nijlgans is net als de grauwe gans een veel voorkomende vogel in Nederland. De populatie groeit ‘explosief’, waarschijnlijk omdat de nijlgans heel goed voor zijn kleintjes zorgt, bijna agressief goed. Zo komen veel van de ± 20 eieren uit en groeien bijna alle ‘pullen’ uit tot volwassen ganzen. Nijlganzen veroorzaken schade, ze vreten grassen en mais, gewassen vertrappen en grasland bevuilen met uitwerpselen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De nijlgans mag in Nederland worden verjaagd en gedood. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten, maar dat is niet verplicht. Middelen zijn vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor ganzen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De nijlgans wordt niet door de Wet natuurbescherming beschermd en mag worden verontrust, gevangen en gedood. Om de nijlgans met het geweer te kunnen doden is in Noord-Brabant een opdracht (toestemming) beschikbaar. Er geldt wel een rapportageplicht.

 

HET WETEN WAARD

  • De nijlgans is een eend, geen gans. 
  • De eerste nijlgans kwam zo’n 2000 jaar geleden voor in Egypte maar is pas sinds 1967 in Nederland in het wild.
  • Zie je een gans op een hek of paal zitten? Grote kans dat het een nijlgans is.

 

MEER WETEN

- Infographic Nijlgans NB
- over aantallen en verspreiding in Nederland: Sovon/nijlgans 
- over de trek van nijlganzen: Goosetrack