X
REE

Het (of de) ree is met 60 tot 90 centimeter schouderhoogte het kleinste hert in Nederland. Wie wel eens een hert gezien heeft, zag waarschijnlijk een ree. Geen of een klein gewei, zwarte neus en witte kin: dat is het ree. De geelbruine of roodbruine zomervacht wordt grijzer en donkerder in de winter. Het mannetje, de bok, heeft een niervormige witte vlek op het achterste, de dame (de geit) een hartvormige en wordt groter als er gevaar dreigt. Je kunt ze vaak zien in de schemering op een veld tegen de bosrand aan, of overdag midden in het bos als ze zich veilig achten. Een ree snoept van bramen, bessen, uitlopers van struiken en bomen, kruiden, grassen, bladeren, noten, paddenstoelen en ook van sommige landbouwgewassen, maar doet daardoor weinig schade. 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Het aantal reeën groeit al jaren in Nederland. De ca.110.000 reeën brengen problemen met zich mee. Zo worden jaarlijks 10% aangereden. Dat zijn 11.000 aanrijdingen per jaar! Verkeersveiligheid is daarom een belangrijke reden om in te grijpen. Omdat ze als echte knabbelaars de uitlopers van bomen en planten eten, veroorzaken reeën eigenlijk alleen schade aan boomkwekerijen, fruitteelt en jonge bomen in onze bossen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wegbeheerders doen veel om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Ze plaatsen hekken en wildspiegels langs de weg. Om aanrijdingen met reeën te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken (vanwege de bomen langs de weg). Bel na een aanrijding direct de politie en later de verzekering. De politie zorgt dat een professional ter plaatse komt.

Voor de bescherming van de rozen van bewoners is een goed hekwerk het meest effectief. Zo helpt een gaasraster de tuinders om fruit- en boomteelt te beschermen. In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds van Bij12 staat een overzicht van visuele en akoestische middelen die agrariërs kunnen toepassen om hun gewassen te beschermen: zoals vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens en elektronische geluidsgolven.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Reeën komen in de gehele provincie Noord-Brabant voor. Totaal meer dan 10.000 dieren. Jaarlijks komen er circa 1.000 reeën om door aanrijdingen in het verkeer.
In de gehele provincie vindt beheer van reeën plaats op basis van openbare veiligheid en schade aan gewassen, flora en fauna en dierenwelzijn.
De wildbeheereenheden bepalen lokaal een gewenste stand. Dit is een afgeleide van de berekende ecologische draagkracht volgens de methode van Haaften (voedsel, rust en dekking), gecorrigeerd met het risico van aanrijdingen en schade aan gewassen als kwetsbare teelten.

 

  • afschot reebokken van 1 april tot en met 30 september; 
  • afschot reegeiten ouder dan twee jaar van 1 januari tot en met 31 maart;
  • afschot smalreeën en reekalveren van 1 september tot en met 31 maart;
  • het hele jaar bij ziekte, verminking en/of gebrekkig, tot maximaal 5% van het benodigde quotum te doden reeën;
  • het hele jaar ter voorkoming of beperking van ernstige schade aan meerjarige teelten met toestemming van de FBE;
  • van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.

 

HET WETEN WAARD

  • De reegeit kan tot wel drie kalfjes krijgen.
  • De reebok verliest ieder jaar zijn gewei en ieder jaar groeit er weer een nieuwe op zijn kop.
  • De verkeersongevallen, waarbij reeën betrokken zijn, kost de maatschappij jaarlijks 3 miljoen euro.

 

MEER WETEN

- Infographic Ree NB
- over alle facetten van het ree: Vereniging het Reewild
- over hoe te handelen na een wildaanrijding en of het voorkomen daarvan: Stichting Wildaanrijdingen Nederland