X
VOS

De vos is een hondachtig roofdier met een spitse snuit en een oranje, roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij kan tot 90 centimeter lang worden en valt op door zijn opvallend dikke staart met een witte of donkere punt. De vos leeft in groepen en komt in heel Nederland voor. Het dier is in de schemer en nacht actief. Hij gaat dan op zoek naar eten: insecten, kleine knaagdieren, hazen en konijnen, maar ook vogels en eieren.

WAAROM BEHEER NODIG IS

De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Het aantal vossen neemt dan ook makkelijk toe. Vossen brengen schade aan weidevogels door eieren te vreten en op vogels te jagen, verder jagen ze ook op scharrelkippen van hobby-boeren en professionele bedrijven. Jonge hazen, konijntjes, lammetjes en reekalfjes zijn ook prooien van de vos.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Huisdieren kunnen ’s nachts het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op een afstand houden. Bij overlast mag de vos worden verjaagd, of met vangkooien worden gevangen en gedood. Honden zijn goed in verjagen. 
Voor bedrijven met vrije uitloopkippen geldt ’s nachts een ophokplicht. Kijk voor meer informatie in de handreiking faunaschade van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Bij overlast mag de vos met vangkooien worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood om schade te voorkomen. De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Daarbij geldt:

 

 • gebruik van het geweer alleen van zonsopkomst tot zonsondergang en niet op zondag;
 • in de werkgebieden van de wildbeheereenheden (WBE);
 • het gebruik van kastvallen en vangkooien is toegestaan, maar moeten op zondag gesloten zijn;
 • vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet;
 • de inzet van aardhonden is toegestaan van 1 september tot 1 maart;
 • het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.

 

In die gevallen waar door de vos veroorzaakte schade aanvullend is onderbouwd is een ontheffing beschikbaar. Dit geldt voor de volgende situaties;

 • openbare veiligheid van infrastructurele dijklichamen;
 • weidevogelgebieden, mits onderbouwd;
 • van zonsondergang tot zonsopkomst;
 • met gebruik van kunstlicht;
 • nachtelijke bestrijding moet van tevoren bij de politie worden gemeld.

 

HET WETEN WAARD

 • De Latijnse naam van ‘onze’ vos is vulpes vulpes.
 • De vos eet bijna alles, maar kikkers, padden en mollen staan niet op het menu.
 • Vossen leven in holen, die ze soms delen met konijnen of dassen.
 • Teckels zijn goede jachthonden, ze kruipen holen in om de vossen te verjagen.
 

MEER WETEN

- Infographic Vos NB
- over de vossenbejaging in Nederland: Jagersvereniging/vossenbejaging 
- over de levenswijze van de vos: Zoogdiervereniging/vos

 

HET WETEN WAARD