X
WISENT


Aan een wisent loop je niet zomaar voorbij. Hij is het grootste landzoogdier in Europa. Bijna twee meter hoog en drie meter lang is het een indrukwekkend voorkomen met zijn korte, brede kop en hoge rug. De vacht is roodbruin van kleur en zijn romp is bedekt met ruwe, donkere manen. Mannetje en vrouwtje dragen horens.

Wisenten leven in kuddes van gemiddeld twintig dieren. Zijn natuurlijke omgeving bestaat uit loofbossen en gemengde bossen met vochtige open plekken en veel ondergroei. Maar hij  is ook gezien in open, grazige ruimtes. De wisent eet gras, kruiden, blaadjes, jonge loten, bast, eikels en bessen. In de winter staan ook bomen en houtachtige struiken op het menu.

 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Er zijn minder dan 6.000 wisenten op de hele wereld. Dit aantal is te laag om het soort in het wild voort te laten leven. De wisent is mede daarom in 2007 in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland uitgezet. Op 12 april 2016 is een kleine kudde geplaatst op de Veluwe. Mogelijk helpt dit de soort te overleven.

De wisent is een gehouden dier en daarom niet opgenomen in de Wet natuurbescherming.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Voorlopig is van echte schade geen sprake, zolang de wisent binnen de gebieden blijft waar hij is uitgezet. De bomen in die gebieden lopen in najaar en winter wel enige schade op. De wisent stript de bast van de onderste 2,5 meter er van af.  

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Dat is voorlopig niet aan de orde

 

HET WETEN WAARD

  • De wisent wordt ook wel de Europese bizon genoemd. De Latijnse naam is dan ook Bison bonasus.
  • Op de bodem van de Noordzee zijn wisentbotten gevonden. Dit betekent dat ze voor de ijstijd al in Europa rondliepen.
  • Buiten de bronsttijd (vanaf half september) kun je op de Veluwe een BISONdere excursie boeken om de wisent van dichtbij te bekijken. Voor wie durft…

 

MEER WETEN

- over de wisent op de Veluwe: Wisent op de Veluwe

- over de wisent in Noord-Holland: Wisenten

- over de soort: Zoogdiervereniging/de wisent