X

ACTUEEL


 

 

25 May 2018

AGENDA ONDERWERPEN FBE VERGADERING 28 MEI

Maandag 28 mei komt het FBE-bestuur bijeen voor een bijzonder programma. Eerst spreken zij kort over enkele agenda-onderwerpen. Daarvan zijn communicatie, het vaststellen van het handelingskader van de gebiedsplannen wild zwijn en ganzen en de opstart van een werkgroep voor monitoring de belangrijkste onderwerpen. 

Hierna zal het bestuur de casus ‘verwilderde kat’ bespreken aan de hand van het rapport ‘Wegen van welzijn’ van de Raad van Dieraangelegenheden. Het doel van deze werksessie is tweeledig: het kennismaken en oefenen met het afwegingskader dat in het rapport aangeboden wordt en het zorgvuldig bespreken of er iets aan verwilderde katten in het buitengebied gedaan moet en kan worden. Het FBE-bestuur is bijzonder verheugd dat de Raad van Dieraangelegenheden deze werksessie zal begeleiden. De uitkomsten van de werksessie worden meegenomen in een advies dat in voorbereiding is over exoten en verwilderde dieren. Dat advies wordt op 27 juni door het FBE-bestuur besproken. Na vaststelling zal zij dit aanbieden aan de provincie.