X

ACTUEEL


 

 

04 June 2018

KORTE TERUGKOPPELING FBE VERGADERING 28 MEI

De korte vergadering van 28 mei bleek nog korter dan aanvankelijk gedacht vanwege verkeershinder rond ‘s-Hertogenbosch. Uiteindelijk heeft het bestuur in een klein half uur gesproken over de voortgang van een aantal actiepunten en de wijze van doorschuiven van de agendapunten. Deze zullen in de vergadering van 27 juni opnieuw geagendeerd worden. 
Om 10.00 uur arriveerde een delegatie van de Raad van Dieraangelegenheden om het FBE-bestuur te begeleiden in een werksessie over de verwilderde kat. De delegatie bestond uit Jan Staman, voorzitter van de Raad, Marc Schakenraad, secretaris van de Raad en Franck Meijboom, universitair hoofddocent Ethiek aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en directeur van CenSAS (Centre for Sustainable Animal Stewardship). In de sessie werd aan de hand van het afwegingskader ‘Wegen van Welzijn van dieren in de natuur’ de casus verwilderde kat in Noord-Brabant besproken. De sessie heeft geholpen om een aantal fundamentele uitgangspunten zorgvuldig te bespreken en daar een gezamenlijk standpunt over te vormen. Deze eerste resultaten worden verwerkt in een notitie die de komende periode uitgewerkt wordt tot een beleidsadvies aan de provincie.