X

CONSULTATIE FBP 2023-2029

 

 

Consultatie concept Faunabeheerplan 2023-2029

Om het faunabeheer op een gecoördineerde manier vorm te geven stelt de Faunabeheereenheid een faunabeheerplan op. Op dit moment kunt u reageren op het concept faunabeheerplan voor de periode 2023-2029.

Tot 27 januari kunt u door het invullen van het onderstaande formulier uw input leveren door dit te mailen aan: noordbrabant@faunabeheereenheid.info
Vriendelijk verzoeken wij u om zoveel als mogelijk per organisatie te reageren, zodat de verwerking van de input gestructureerd kan plaatsvinden. Na het verwerken van de input en de vaststelling door het bestuur van de FBE en goedkeuring van de provincie vindt vanaf 1 juli 2023 het faunabeheer in Noord-Brabant volgens dit plan plaats.

Begeleidend schrijven voorzitter FBE Noord-Brabant

Concept Faunabeheerplan 2023-2029

Formulier reactie op voorliggend concept faunabeheerplan