X

ACTUEEL

20 August 2021

Schadebestrijding landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten in Flevoland

Rechtbank Gelderland heeft deze week uitspraak gedaan over het beroep dat o.a. de Faunabescherming had ingesteld tegen het Faunabeheerplan Vrijstelling van provincie Gelderland. De Rechtbank is tot de conclusie gekomen dat voor de landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten een schadeonderbouwing in het Faunabeheerplan moet worden aangetoond en onderbouwd. Dat betekent dat in Gelderland per direct de vrijstelling is geschorst. 

Tegen ons ‘Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023’ loopt geen bezwaar of beroep en blijft het plan van kracht tot en met 31-12-2023. Schadebestrijding van de landelijk vrijgestelde diersoorten Canadese gans, houtduif, kauw, vos, konijn en zwarte kraai blijft tot 2024 in Flevoland mogelijk. Ook mogen de provinciaal vrijgestelde diersoorten de bos- en veldmuis in Flevoland worden gedood.

In ons volgende Faunabeheerplan dienen we van de bovengenoemde diersoorten schadebestrijding aan te tonen aan de hand van faunaschadecijfers. Van belang is dat agrariërs en andere grondgebruikers faunaschade blijven melden in faunaschade.nl.

Zodra hierover meer nieuws is, informeren wij u nader.

Related