X
AALSCHOLVER

De aalscholver is een grote zwarte watervogel met gele gehaakte snavel. Hij wordt 80-100 cm lang. De aalscholver is een goede duiker en leeft bij zout of zoet water en legt zijn nest in bomen en als het veilig is ook in riet of op de grond. Het vrouwtje legt daar twee keer per jaar eieren. De aalscholver leeft in groepen (kolonies). In de winter groeit de groep aan door aalscholvers uit de koudere landen. Vaak vind je de aalscholver in enkele kolonies langs de rivieren en heel incidenteel bij beken, kanalen, plassen of vijvers. Hij leeft van vis: paling als mogelijk, maar anders baars, blankvoorn, spiering en brasem.


WAAROM BEHEER NODIG IS

Beroepsvissers en viskwekers kunnen overlast ondervinden van vissende aalscholvers. De aalscholvers eten de vissen zoals kleine forellen op en beschadigen de grotere exemplaren. Maar ook de hengelsportwereld en de wetenschap merken dat de visstanden teruglopen door al te ijverige aalscholvers. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De aalscholver is een beschermde inheemse diersoort en mag dus niet worden verontrust, opgespoord, gevangen of gedood. Het ontmoedigen met bijvoorbeeld netten boven visvijvers mag wel.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De enige weg is dan een zwaardere ontheffing aan te vragen bij de provincie. Die kan toestemming geven een hagel- of kogelgeweer in te zetten, maar is daar zeer terughoudend in. Vraag via de wildbeheereenheid (WBE) advies bij de FBE. 

  

HET WETEN WAARD

  • De aalscholver droogt vaak zijn veren door met uitgestrekte vleugels op een paaltje te zitten en lijkt daarmee op Batman.
  • De veren van de aalscholver lijken zwart, maar zijn feitelijk bronsgroen met een zwart randje.
  • Aalscholvers werden in de 16e eeuw vanuit China gehaald en getraind voor de visvangst 
  • Wetenschappers verschillen van mening of de aalscholver een inheemse of een invasieve soort is. 
     

MEER WETEN

- over het voorkomen in Nederland: Sovon/aalscholver 
- over hun etensgewoonte: Ecomare/aalscholvers