INDIVIDUELE ONTHEFFING

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kan een individuele ontheffing aangevraagd worden. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Hiervoor bestaat een aanvraagformulier van de provincie Zeeland.
Zo zijn er individuele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door gaaien, eksters, wilde eenden, hazen en holenduiven.