X

 

INDIVIDUELE ONTHEFFING

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, omdat er slechts incidenteel sprake van schade is, kan men een individuele ontheffing vragen bij de provincie Zeeland via een daarvoor bestemd aanvraagformulier van de provincie Zeeland. Er moet dan sprake zijn van (dreigende) belangrijke schade of overlast.

Let op: Voor behandeling van een aanvraag voor ontheffing brengt de provincie legeskosten in rekening.