X

 

OPDRACHT

 

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. In de provincie Zeeland bestaan opdrachten voor de volgende diersoorten:

  • muskusrat, beverrat, nijlgans en rosse stekelstaart
  • zieke en gebrekkige dieren (damhert en ree) die zich in een uitzichtloze positie bevinden ter voorkoming van ondragelijk lijden.

   

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.