X

ALGEMEEN

 

 

De FBE voert het faunabeleid van de provincie Zeeland uit. Ze regelt het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en beheer van dierenpopulaties.

Soms gaat het belang van het dier voor, soms leidt de overlast bij boeren of verkeer tot ingrijpen. Agrariërs, particuliere grondbezitters, jagers, natuurorganisaties en overheden werken hiervoor samen in de FBE. Met deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het faunabeheer in Zeeland.